Малките проблеми - няколко полезни съвета

Тук съм подбрал често срещани проблеми и разбира се, техните решения. На слука!

· Когато се зарежда Internet Explorer(IE), той се показва в прозорец, който не е с големината на екрана. Има ли начин винаги да се показва максимизиран на целия екран?

За да зареждате програма(без значение коя е) в прозорец, разпънат на целия екран може да използвате следния подход. Първо създайте линк(Shortcut) към нея. Това става като кликнете с дясно копче на изпълнимия файл на програмата(изпълним файл - файл с разширение .exe или .com) и изберете Create Shortcut. Това може да стане по-бързо и с дясно копче->Sent To->Desktop. След като създадете линкът, кликвате с дясно копче на него и избирате Properties. Там избирате таб Shortcut и в падащото меню Run избирате Maximized.

· Искам да поставя два твърди диска на един IDE кабел, но след слагането им, BIOS не може да разпознае вторият диск.

Когато свързвате два твърди диска или други устройства на такъв кабел, едното устройство трябва да бъде обозначено като master а другото като slave. Системата ще се зареди от диска, който е обозначен като master. Вероятно двата диска едновременно са обозначени като master и затова вторият диск не се разпознава. Проблема се решава като на гърба на диска, където поставяте кабела, смените джъмпера в позиция slave, съгласно означенията на диска ви(записани на горната му плоскост).

· Какво да правя ако прозорец в Windows излезе извън рамките на екрана и не мога да го върна?

За да се оправите в такъв момент натискате Alt+Shift+M и след това стрелките за движение или още по-лесно - мишката. По някога комбинацията може да не заработи от първия път, но при повторен опит всичко е ОК.

· Къде да сложим компютъра?

Поставете компютъра на стабилна мебел, без пряка слънчева топлина. Трябва също така да има добра проветривост, да няма влага, топлинен източник наблизо или статично електричество. Също така не слагайте хартия на кутията или на монитора - това може да предизвика прегряване.

· Как да съхраня дискетите си?

Дискетите са носители с малък обем, но въпреки това са най-чувствителните. Ползването им вече е рядко, но все пак се налага. Може да забавите остаряването на дискетите като ги поставите в кутия за дискети, където не влиза прах(той ги поврежда най-много). Друго важно нещо, което трябва да се запомни, е никога да не ги поставяте в близост до магнит. Напомням, че тон колонките на компютъра ви имат магнитно поле и оставянето на дискета в непосредствена близост я поврежда. Същите тези съвети важат и да компакт дисковете. Практически съвет : не дръжте важна информация на дискети. Понякога те се развалят от времето и информацията в тях може да се загуби безвъзвратно.

Източник: http://www.eadvise.info