Инсталация на Apache, PHP, MySQL

В тази статия ще представим инсталация на Apache , PHP и MySQL под Windows. Нека започнем с Apache(може да го свалите от тук, като ползвате apache_1.3.26-win32-x86-no_src.exe или по-ново). Това е софтуерен продукт, който дава възможност компютъра ви да бъде web server.

След свалянето на файла го стартирате и се съгласявате със лиценза (това е безплатен продукт). В началото ви се задава въпрос за начина на инсталация - да бъде инсталиран server-а като service при NT системи (Windows NT , 2K, XP) или като модул. За предпочитане е да изберете да се инсталира като service (за да не ви се налага при всяко стартиране/рестартиране на системата да пускате server-а). В полетата за домейн попълвате домейна, ако имате такъв, ако не, ползвате ServerName : 127.0.0.1 . Давате ОК или NEXT докато инсталацията не завърши. След което избирате Start->Programs->Apache HTTP Server->Control Apache Server->Start. Ако видите "Apache is running" на екрана то инсталацията е завършила успешно. Стартирайте Internet Explorer и в адрес бара въведете http://localhost. Ще се появи логото на Apache и поздрави за успешната инсталация. Рестартирайте!

Ако Apache е инсталирано в c:\programs\filesapache\groupapache то директорията, където можете да поставите файловете си е c:\program\filesapache\groupapache\htdocs . Можете да я промените от httpd.conf, който се намира в \conf директорията. Добре е да изтриете файловете от тази директория. До тук имате работещ web server.

Сега нека инсталираме РНР(PHP е език за програмиране, който се изпълнява при подадена заявка от web server-а. Това е скриптов език, който се изпълнява на сървъра и връща HTML код).

Първо изтегляте от някъде (препоръчително от тук, файл : php-4.2.1-win32.zip) версия на PHP. Разархивирате файловете в директория c:\php. След приключване на разархивирането трябва да "внедрим" нашето PHP в Apache. Затова отваряте гореспоменатия файл httpd.conf в notepad и добавяте в края на файла:

ScriptAlias \php\ "c:\php"
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Action application/x-httpd-php /php/php.exe

Финална стъпка : от директорията c:php преименувате файла php.ini-dist на php.ini. След което местите файловете msvcrt.dll и php4ts.dll във C:WINDOWS\SYSTEM или където се намират системите файлове на WINDOWS.

Рестартирате Apache( Start->Programs->Apache HTTP Server->Control Apache Server->Restart). След което отваряте нов файл в notepad и написвате следното:
<?php phpinfo(); ?>
Именувате файла test.php и го записвате в директорията на Apache, където се съдържат файловете( c:program filesapache groupapachehtdocs). Стартирайте Internet Explorer и в адрес бара въвеждате http://localhost/test.php . Трябва да видите информация за РНР :И с това поддръжката на PHP в Apache е готова.

Време е да инсталирате и MySQL(това е база данни, широко разпространена за програмиране в интернет). Можете да я свалите от тук. Това е най-лесната инсталация. Просто стартирате файла и давате няколко пъти NEXT. След като стигнете до FINISH инсталацията е приключила.

Автор: Венелин Рангелов Източник: http://www.eadvise.info