Като кое ЖИВОТНО си ти в преговорите?КАТО КОЕ ЖИВОТНО ПРЕГОВАРЯМ?, ТЕСТ
И така …
Как да разберем?
Задайте въпроса:
Каква е моята реакция, когато сме на различни мнения с някого?

Изберете един от типовете реакции, посочени по-долу, за който смятате, че най-добре ви описва. Това е водещият ви стил. След това означете с 2, 3, 4, останалите стилове, като с 2 обозначите вторият подред, за който смятате, че най-добре ви описва и т.н.

Важно: Имайте предвид, че реакцията ни при разногласия в преговори или конфликт е различна според конкретната ситуация и спрямо конкретни хора – това означава, че може да реагираме много твърдо при конфликт с колеги и да сме меки у дома, или обратното. Затова, когато изследвате кой е Вашият стил, си представяйте конкретна ситуация и конкретен човек или група хора, спрямо които се държите така.

Прочетете цялата статия в sporazumenia.com Източник: http://www.eadvise.info