Какво се случва, когато се обадите за медиация?

1. На първо място, изясняваме какви спорни въпроси имате за цел да решите.

И какви точно са спорните въпроси, по които имате различия, и по които искате да постигнете споразумение. Не винаги навлизаме в такива детайли. Този първоначален разговор има за цел да се ориентираме заедно дали медиацията е най-добрият подход за Вашия конкретен случай.

2. На второ място – изслушваме какви опити сте правили до този момент за разрешаване на спора, какво е попречило да се споразумеете, и какво бихте искали да постигнете с медиация.

3. На трето място – изясняваме дали медиацията ще е подходяща.

• Медиацията е подходяща, когато отношенията са важни или просто се налага да се поддържат под някаква форма (заради общо дете, общ бизнес или други отношения, общ имот).
• Подходяща е и когато искате бързо решение.
• Когато искате да се запази поверителност за всичко случващо се.
• Особено подходяща е, когато имате основания да смятате, че с медиацията бихте могли да получите повече отколкото с други методи, например съд. (например повече пари, по-вече време с детето си, по-бърза реална компенсация, вместо непредвидима като стойност или несигурна)

4. Ако преценим заедно, че медиацията е подходяща стъпка за решаването на вашия конкретен проблем, можем да организираме среща за медиация.

За да започне процедурата и да се проведе среща е необходимо другата страна също да е съгласна да участва. В случай, че вие сте разговаряли с другата страна и двамата сте съгласни да дойдете заедно, директно насрочваме дата и час. В случай, че другата страна не е информирана, ние можем да се свържем с нея и да я поканим на медиация. (В този случай е достатъчно да изпратите заявление за медиация до нас – с което заявявате желанието да се разреши спора с медиация. Това ни дава необходимото по закон основание да се свържем с другата страна, за да я информираме за предложението за разрешаване на съществуващия спорен въпрос с медиация, и да й обясним възможностите, които ще получи в процедурата.) Повече за организационната страна на медиацията, можете да видите в Насоки за медиация.

Когато другата страна потвърди желание за медиация, насрочваме дата и час за среща, и се провежда първата среща по медиация. Възможно е да изпратите предварително кратки становища, които представят гледната ви точка по спорните въпроси, но това не е задължително, и се уговаря в зависимост от особеностите на случая.

Какво се случва на първата среща

На първата среща всеки има възможност да изкаже мнението си, както и да чуе другия. Медиаторът направлява разговора така, че след като се изясни кои въпроси ще бъдат решавани, и какви са фактите и исканията по тях, да започне изграждането на споразумение въз основа на водещите интереси и цели на всеки.

Разговорът в първата среща обикновено е шумен и откровен. Той се направлява от медиатора, но така, че всеки да се чувства свободен да изкаже това, което му е тежало. Обикновено в тази откровеност и директност се улавят действителните искания и се намират решения. Виж повече тук

Източник: Sporazumenia.com Източник: http://www.eadvise.info