Бременност, аборти и рак на гърдата

Хормоналните равнища у жената се менят през различните етапи и състояния в живота й, като те често влияят върху промените в гърдите на жената. Такива промени възникват при бременност, затова много изследвания търсят връзката между рака на млечната жлеза (РМЖ) и преминали по-рано бременности и аборти.

През февруари 2003 година National Cancer Institute организира работна среща от над 100 специалисти, ангажирани в изследвания на връзката между абортите, бременността и РМЖ. Сравняването на редица анализи потвърди тезата, че между РМЖ и преминали по-рано аборти и/или бременности няма връзка.

История:

Връзката между РМЖ и спонтанни и/или предизвикани аборти, е обект на изследвания от края на 50-те години. До средата на 90-те ясно заключение не бе направено. Някои наблюдения доказваха, други отхвърляха възможна връзка. Изводите се правеха при вече диагностициран карцином, когато пациентката трябваше по спомени (а не документално) да възпроизвежда предисторията на заболяването си.

Сегашните анализи се правят въз основа на документирани наблюдения, като се проследява развитието на жени с бременности и/или аборти, и прогностично се търси връзка с евентуален РМЖ. Това прави заключенията много по-точни и обективни. Именно въз основа на тези анализи не се потвърди връзката между бременности, аборти и РМЖ.

Рискови фактори:

Предразполагащите фактори, които остават значима за РМЖ са:
- възраст - риска расте с възрастта;
- фамилна обремененост - болен от РМЖ в семейството;
- късна първа бременност с износено бебе;
- наднормено тегло - непотвърден фактор при жени в менопауза;

Препоръки от NCI:

- всяка жена над 40 год. да се изследва с мамограф веднъж годишно;
- всяка жена под 40 год. с фамилна обремененост да се консултира със специалист поне веднъж годишно.
Източник: http://www.eadvise.info