Около 1,5 милиона потребители на електронни цигари в Обединеното кралство казват, че са бивши пушачи.Повече от половината от общо 2,9 милиона души в Обединеното кралство, които използват електронни цигари, са се отказали от тютюна за пушене, сочи проучване, но все още девет милиона души във Великобритания все още пушат тютюн.
Броят на хората, които използват електронни цигари, се е увеличил четирикратно през последните пет години, сочи годишното проучване на (Ash) "Действия по въпросите на тютюнопушенето и здравето" (Ash), при което много хора се обръщат към тях за помощ при отказ от тютюна за пушене.
За първи път повече от половината от ветераните казват, че са се отказали от пушенето.
Министерството на общественото здравеопазване в Англия, каза че електронните цигари са 95% по-малко вредни от пушенето на традиционнен тютюн. Но повече от една четвърт от респондентите (26%) заявиха, че смятат, че електронните цигари са еднакво или по-вредни от традиционния тютюн, като едва 13% заявяват, че са много по-малко вредни от пушенето. Източник: http://www.eadvise.info