Какво представляват CNC машините

  CNC машините най-общо представляват обработващи машини (фрези) с ЦПУ (цифрово-програмно управление – Computer Numerical Control). Съкращението се отнася специално за компютърен "контролер", който чете инструкции на G-код и управлява машинния инструмент – механично устройство, захранвано с електрически ток, с което се създават компоненти чрез селективно отнемане на материал. CNC прави цифрово интерполиране на командите и по този начин управлява режещия инструмент в работната област на машината. Работните параметри на CNC могат да бъдат променяни чрез зареждането на програми.

  Перфорираните ленти продължават да се ползват като носител на G-код за контролера много след 1950 година, докато накрая биват заменени от RS-232 кабели, флопидискове, а сега по принцип машините са свързани директно към заводските компютърни мрежи. Файловете с G-код, интерпретиран от контролера, обикновено се съхраняват с разширение NC. Повечето производители имат собствен формат за съхраняване на G-код, който съответства на техните изисквания за сертифициране по ISO.

  С увеличаването автоматизацията на производствените процеси, които ползват CNC машини, значително се подобрява постоянството при обработката на материалите, а също така се повишава качеството. Автоматизирането от страна на CNC машините намалява грешките при работа и дава възможност CNC операторите да извършват допълнителни дейности. Открива се възможност за по-голяма гъвкавост при употребата на материалите в производствения процес и се намалява времето, необходимо за пренастройка на машината за изработването на различни компоненти.

  Въвеждането на CNC машините радикално променя производствената индустрия. Изрязването на криви става толкова лесно, колкото изрязването на прави линии. Улеснява се изработването на сравнително сложни 3D структури. Драматично се променя броя на машинните операции, които изискват човешка намеса.

Източник: http://www.eadvise.info