Няколко полезни трика за Excel

Обединяване на няколко колони в една

Ако имате следните данни:

A1: First  B1: Middle  C1: Last
A2: Tom  B2: Edward C2: Smith

и желаете някъде да изведете цялото име на човека, т.е. Tom Edward Smith, ползвайте някоя от двете формули:

$D$2: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2)
$D$2: =A1&" "&B2&" "&C2

Изваждане на дублирания от списък

Ако имате списък, в който има дублиращи се думи или изрази и трябва в друга колона да изведете само не-дублираните елементи, ползвайте функцията Advanced Filter в Excel. Нека за пример вземем този списък:

A1: Fruits
A2: Apple
A3: Cherry
A4: Pear
A5: Cherry
A6: Plum
A7: Apple
A8: Apple
A9: Pear
A10: Apple

1.    Отивате в меню Data-> Filter-> Advanced Filter.
2.    Кьм полето Action избирате Copy to another location.
3.    В полето List Range посредством бутона, избирате клетките от списъка или ги въвеждате ръчно: $A$1:$A$10
4.    Избирате отметката на Unique records only, а в полето Copy to вьвеждате колоната в която да се копира вече сортирания списък, т.е. $B$1

Смяна на текстово поле в численно

Понякога когато поставяте информация от друга програма, цели клетки с числа се интерпретират като текстови, а не числени. За да ги превърнете в числови, може да направите следните прости действия:

1.    В празна клетка, която със сигурност е интерпретирана като числова, записвате числото 1.
2.    Копирате тази клетка в клипборда (Edit->Copy).
3.    Избирате клетките, в които са данните за обработка.
4.    Отивате в Edit->Paste Special.
5.    Под полето Operation избирате Multiply и натискате ОК.

Поставяне на формула за повече клетки

Първо селектирайте клетките, за които искате да поставите формулата. В полето за формула я въведете, но не натискайте ENTER, а натиснете CTRL+ENTER.

Проверка на дълга формула

За да проверите дълга формула за коректност, изберете участък от нея и натиснете F9. Внимавайте да не натиснете ENTER, защото формулата ви ще бъде загубена. Ако все пак го натиснете, с CTRL+Z ще върнете предишното състояние.

Формули, променящи се от добавените нови редове

Да кажем че имате следните данни и една формула:

A1: 1
A2: 2
A3: 3
A4: 4
A5: 5
A6:
A7: =A5-A1

Ако искате да добавяте нови редове между А1 и А5, но така че резултата в А7 да бьде разликата от пьрвата и последната клетка, следвана от празна, без значение колко клетки сте добавили между първата и последната, ползвайте следната формула:

A7: =OFFSET(A6,-1,0)-A1

Така А6 не е фиксирано и формулата ще се променя автоматично ако добавяте нови редове.

Използване на условни оператори за броене на суми

Ако сте създали списък с числа в клетките А1-А10 и искате да преброите сумите които са по-големи от 50 и по-малки от 200, то ползвайте следната формула:

=SUM(IF(A1:A10]=50,IF(A1:A10<=200,1,0),0))

Закръгляване до най-близката цифра

Да предположим че искате да съберете клетките А1 и А2, но така че сумите в тях да бьдат закръглени до втората цифра след десетичната запетая до най-близката цифра. Ползвайте следната формула:

A3: =ROUND(SUM(A1:A2),2)


Автор: Венелин Рангелов Източник: http://www.eadvise.info