Интернет безопасност

Интернет безопасностТози документ предоставя набор от технологии, които подпомагат родителите в усилията им да предпазят децата си от неподходящото съдържание в интернет, или са насочени към личната безопасност на децата онлайн.

Документът се обхваща инструменти, които дават възможност на родители, учители, библиотекари и др. да подбират подходяща за децата информация. Тези технологии основно предоставят механизми за идентифициране на съдържание от определен тип и предприемането на действия, базирани на специфичността на съдържанието. Описаните практики и технологии са способни да възприемат шест вида действия на база на характеристиките на интернет съдържанието: предлагане, търсене, информиране, наблюдение, предупреждаване и блокиране.

1 Общ преглед

Документът е фокусиран върху инструменти, които дават възможност на родители, учители, библиотекари и др. да подбират подходяща за децата информация. Въпреки това се появява и друг набор от инструменти, който подпомага разработването на контролните инструменти. Пример за такива инструменти представляват интернет страници и софтуер, които подпомагат интернет провайдерите или трети страни при класифициране не интернет съдържанието, както и софтуер, който може да бъде използван за разпространяването на подобна класификация.

Надяваме се, че този доклад, ще послужи за повишаване на осведомеността относно съществуващите технологии, които могат да се използват с цел предпазване на децата в интернет. Още повече, ние се надяваме, че ще помогне на хората да идентифицират нужди в областта, които за момента не се покриват от технологиите, и ще стимулира усилията за работа в тази насока.

2. Възможности за проектирането на подпомагащи инструменти

Идентифицирането или описването на съдържание от определен тип и предприемането на действие на база специфичността на информацията.

2.1 Действия

До този момент съществуват технологии, които са способни да предприемат шест вида действия, базирани на категоризацията или характеристиките на съдържанието на интернет страниците: предлагане, търсене, информиране, наблюдение, предупреждаване и блокиране.

2.1.1 Предлагане: препоръчва подходящо за деца съдържание.

Голям брой интернет страници, брошури и книги предлагат списъци с интернет страници, подходящи за деца. Като допълнение и някои филтриращи програми предлагат препоръки за подходящи за разглеждане от деца сайтове. Примери за механизма на предлагане са интернет порталите на : Yahooligans!, American Library Association’s “Great Sites” (“Страхотните сайтове” на Американската библиотечна асоциация, Bonus.com, Microsystems Route 6-16 и списъкът на CyberYES, както и The Internet Kids & Family Yellow Pages (Жълтите страници за интернет децата и семействата им).

2.1.2 Филтриране по време на търсене: подбира съдържание подходящо за деца, като отговаря на конкретно търсене.

Съществуват множество търсачки, които по принцип филтрират резултатите от дадено търсене за неподходящо съдържание. Това се смята за предимство във фирменото досие и маркетинговата стратегия, като се цели да се привлекат повече родители и децата им, които да използват търсачката.
Към примерите за блокиращи търсенето портали са: Google.com, Altavista.com.

2.1.3 Информиране: предоставят информация за съдържанието.

Категоризацията по системата PICS, рецензиите и друго описание на съдържанието могат да помогнат на родителите и възпитателите да насочват децата към подходяща интернет информация. За да бъде полезна обаче, информацията трябва да бъде лесно достъпна. Някои филтриращи програми са програмирани да предоставят информация за съдържанието на интернет страниците в момента, в който потребителят се опита да ги отвори. Информацията може да се появява под формата на графики или банери върху интернет страниците, като част от браузъра или друг софтуер. Например, при TRUSTe се изобразява “trustmark” (сертификат за доверие), под формата на графика, на сайтове, които имат определен тип одобрена поверителна политика. evaluWeb пък показва на банер, който е част от съответната интернет страница, възрастовата група, за която сайтът е подходящ. Системата за навигация в интернет Alexa предоставя информация за сайта, чрез изскачащо в отделен прозорец, допълнително меню, което може да дава информация за който и да е сайт.

2.1.4 Наблюдение: създава архив за по-късна проверка, който съдържа информация за опитите за отваряне на страници и отвореното съдържание.

Много филтриращи програми включват механизми за наблюдение.Например програмата Cyber Snoop записва данни за интернет активността, докато детето е в интернет. Възрастният «администратор» може да прегледа архива за да установи каки интернет страници е посетило детето, какви електронни писма е изпратило или в какви видове разговори по мрежата е участвало. Друга филтрираща програма- Net Nanny, има опция за записване на всички опити да се отвори съдържание, което е в разрез с политиката на администратора. Други примери за софтуер с функции за наблюдение са: Bess, CYBERsitter, I-Gear, SmartFilter. (За съжаление, всички мониторингови схеми са в разрез с правото на неприкосновен личен живот. Не винаги нарушаването на нечии права е начинът той да бъде защитен.)

2.1.5 Предупреждаване: предоставя информация за съдържанието на страницата и препоръчва да не бъде отваряна.

Механизмът за предупреждение съобщава, че съдържанието на страницата не се препоръчва, преди самото то да се появи на екрана. Този тип инструменти могат да бъдат полезни при предпазване на децата от неволно изтегляне на файлове, чието съдържание може да ги разстрои. Много интернет страници за възрастни съдържат предупреждение, поставено на видно място, гласящо, че съдържанието не е подходящо за лица под 18 години, или използват система за проверка на възрастта.

Инструмент като Microsoft Internet Explorer Content Advisor, които са проектирани да блокират страници, но включват и отмяна на забраната след въвеждането на парола, могат да бъдат използвани и за предупреждаване. Родителите могат да предоставят на децата си парола, която да им позвлява достъп до информация, които иначе би била блокирана. По този начин децата биват предупредени, че съдържанието на страницата не е подходящо, но все пак могат да я отворят ако желаят.

Проблемът при взаимоотношенията родители-деца, когато става въпрос за безопасността на детето в интернет, се състои в това, че много често децата имат висока компютърна грамотност, докато при родителите им тя напълно липсва.

2.1.6 Блокиране: спира достъпа на деца до дадено съдържание.

Голямо разнообразие от инструменти предпазва децата от достъп до неподходяща информация. Някои, като MS Internet Explorer, филтрират информацията на база на набор от PICS категории, посочени от родителя. Други, като Bess блокират интернет страници, които съдържат думи, които се смятат за неподходящи или са включени в списъка “лошо за деца”. Други ,като AME например, блокират всички страници, които не се появяват в списъка “одобрено за деца”.

Други примери за блокиращ софтуер са: Bonus.com, Cyber Patrol, CYBERsitter, Cyber Snoop, evaluWEB, I-Gear, Net Nanny, PlanetView

2.2 Локализация

Механизмите, които прилагат действията, описани по-горе, могат да се разположат на различни места в компютърната система, включително и личния компютър на потребителя, в локалната мрежа, в локалния или отдалечен прокси сървър, при интернет доставчика или като част от търсача или уеб сайт.

2.2.1 Персоналният компютър

Разполагането на механизмите в персоналния компютър може да улесни тяхното конфигуриране и преконфигуриране от родителите, учителите или други администратори. От друга страна, това може да улесни преконфигурирането на тези механизми от децата, противно на желанията на родителите им и вероятно без знанието на родителите. Някои от продуктите базирани в персоналния компютър са разработени, които да предотвратяват механизми за злонамероното им изменение. Много от продуктите, базирани в персоналния компютър, изискват актуализация; някои могат да се адаптират сами, когато компютърът се включи към интернет.

Примери на инструменти, които могат да работят в персоналния компютър включват: Cyber Patrol, CYBERsitter, Cyber Snoop, NetNanny, SurfControl, Net Shepherd, Firefox разширения на браузърите.

2.2.2 Защитни стени в локалните мрежи или локални proxy сървъри (сървъри посредници)

Разполагането на механизмите в локалните мрежи или използването на локални proxy сървъри може да бъде полезно решение в ситуации, когато се работи в мрежа от РС, такива като училища или библиотеки. Централизираната конфигурация е по-лесна за системния администратор и по-трудна за индивидите за злонамерено вмешателство.

Примери на инструменти, които могат да работят в локални мрежи или proxy сървъри включват: CyberPatrol, Bess, Cyber Snoop, I-Gear, NetNanny, SafeSurf Internet Filtering Solution, SmartFilter, SurfControl.

2.2.3 Доставчици на интернет

Интернет доставчиците не могат ефективно да контролират огромното количество материали, създавани от индивиди и организации. Някои интернет доставчици предлагат услуги, специално предназначени за деца. Доставчиците могат да предоставят филтриран интернет достъп или ограничен достъп до чатове, новини или други видове услуги.
Примери на инструменти, които могат да се използват от интернет доставчиците включват: AME, I-Gear, netFilter, SurfControl.

2.2.5 Търсачки

Някои търсачки връщат по подразбиране само показалците към съдържание, което е подходящо за деца и младежи. Например, Google и AltaVista са програмирани да не показват съдържание за възрастни. Те трябва изрично да се конфигурират, за да могат да го правят.

2.2.6 Уебсайт

Множество уебсайтове дават списъци на съдържание, което е подходящо за деца. В допълнение, някои уебсайтове съдържат етикети, графики, или други описания на съдържания, които може да бъдат полезни на родителите в насочването на техните деца към подходящо съдъжание. Асоциацията за Атестиране на съдържанието в интернет е международна нестопанска организицаия на интернет лидерите, които работят за развитието на безопасен интернет. Базов елемент на организацията е описателен справочник, който често е наричан въпросник на Асоциацията за атестиране на съдържанието в интернет. Доставчиците на съдържание проверяват кои от елементите на въпросника присъстват или отсъстват в техните уебсайтове. Това от своя страна генерира малък файл, съдържащ етикети, които след това се свързват със съдържанието на един или повече домейна. Потребителите, особено родителите на малки деца, могат да използват филтриращ софтуер, за да разрешат или забранят достъпа до определени уебсайтове на базата на информацията, декларирана на етикета. Ключов момент е, че не Асоциацията за атестиране на съдържанието в интернет характеризира съдържанието, а тези, които го предоставят правят това, като използват системата за етикетиране на асоциацията. Справочникът на Асоциацията се състои от няколко въпроса:

 • Присъствие или отсъствие на голи тела
 • Присъствие или отсъствие на сексуално съдържание content
 • Описание или рисунки на насилие
 • Използван език
 • Присъствие или отсъствие на съдържание, генерирано от потребителя и дали това е контролирано
 • Описание или друго потенциално вредно съдържание такова като хазарт, наркотици и алкохол
 • 2.3 Възможност за настройки

  Продуктите за филтриране в интернет дават голям набор от опции за настройки, включително: механизми за блокиране и позволяване на списъци; определяне на ключови думи или фрази за превключване; определяне на категории от съдържание, които да бъдат позволени или блокирани, предупредителни съобщения, влизане с регистрация или други действия. Продуктите, позволяващи настройки, обикновено са насочени към разнообразни нужди на потребителите, и ако не са внимателно програмирани, могат да бъдат твърде сложни за конфигуриране.

  2.4 Класификация

  Независимо какви действия са предприети, механизмите трябва да етикетират или да определят съдъжанието от определен тип. За всяка система, която етикетира или класифицира съдържание, е важно да се разбере кой извършва класификацията, и какви критерии се използват за това.

  2.4.1 Кой/как

  Класификацията може да се извършва от:

  Доставчиците на съдържание. Асоциацията за атестиране на съдържанието в интернет и SafeSurf са примери на платформиза спецификация (PICS) на съдържанието в интернет, които са програмирани за използване от доставчиците на съдържание.
  Експерти на трета страна. Много компании за филтриране използват екипи от информационни специалисти, родители и учители да подпомогнат класифицирането на съдържанието. Например, AME, Bess, Bonus.com, Cyber Patrol, SurfControl.
  Местни администратори. Родител, учител или друг местен „администратор” може лично да решава какво съдържание да бъде достъпно за децата под негово наблюдение. Cyber Snoop и Click & Browse Jr. са примери на продукти, които включват списъци с разрешени сайтове, генерирани от местни администратори. Разбира се, в случая трябва да се приложи механизъм за проверка на грешката „контролиране на контрольора”.
  Уебмастери и провайдери на пространство. Една от привилегиите на отвореното информационно общество е правото да се изразява мнение за собственото съдържание и да го споделя с другите, които също имат правото да оценяват вашето съдържание. Това е линията, където трябва да различим не само незаконно съдържание, а друга категория – неморално съдържание. Трябвада отбележим, че не винаги неморалното съдържание е незаконно. Разбира се нравствеността зависи от кулутрата и безопасността в интернет е глобален въпрос, но основните морални ценности са неизменни.
  Проучване или гласуване. Един начин да се класифицират обекти е чрез проучване или гласуване. Тази техника се използва от редица организации за класиране на ресторанти и филми. Напоследък Net Shepherd започнаха да използват този подход с тяхната световна служба за класиране на мнението. Net Shepherd е установила “Оценяваща общност” от хора, които оценяват и класифицират съдържанието и получават точки, които могат да се заменят за награди.
  Автоматизирани инструменти. Това са автоматизирани инструменти за подпомагане на класифицирането на съдъжанието онлайн. Някои от тези инструменти, например evaluWeb, се използват за динамично класифициране на съдържанието, при запитване от потребителя. Други, такива като инструментите наети от N2H2, се използват за подпомагане на хора, които класифицират, при намиране на подозрителни сайтове. Друг софтуер, който използва автоматизирани инструменти за класифициране на съдържанието включва: CYBERsitter, netFilter, Net Nanny.

  2.4.2 Класификационна схема

  Класификационната схема може да е програмирана да открива съдържание, което е „добро за деца” или съдържание, което е „вредно за деца” или едновременно и двете. Съдържанието може да се класифицира на базата на подходящо за възрастта, ил на базата на специфични характеристики или елементи на съдържанието, или на базата на това, кой е създал съдържанието, различавайки правителствени или неправителствени източници.

  2.4.3 Обхват

  Съдържанието по интернет се предоставя посредством множество протоколи HTTP (хипертекст трансфер протокол), FTP, SMTP, RSS/RDF, чат, телнет и т.н. Някои продукти и услуги са фокусирани на един или малък брой от тези протоколи, докато други предоставят по-обширни решения, като контролират всичко, което детето прави онлайн. В допълнение, някои продукти и услуги контролират само входящите комуникации, докато други контролират и входящите и изходящи комуникации. Инструментите, които контролират изходящите комуникации могат да бъдат конфигурирани да предпазват децата от предоставяне на лична информация, която може се използва в тяхна вреда, такива като домашен адрес или телефонен номер.

  3 Пропуски

  Значителен прогрес е постигнат в набора от инструменти за родители, учители и библиотекари, но почти във всички видове инструменти могат да се направят подобрения, а някои от тях все още не са широко достъпни. Ние подчертахме няколко вида инструменти, които може би се нуждаят от по-натъшно развитие.

  3.1 Система(и) за самооценяване с широко покритие

  Докато някои системи за самооценка, базирани на платформи за определяне на съдържанието в интернет, и особено Асоциацията за атестиране на съдържанието в интернет, са привлекли значително медийно покрити по света, никоя от системите за самооценка не са получили дори приблизително световно отразяване. Alexa Internet съобщава, че през август 1997 те са „претърсили” набор от 88,647 уеб страници (това са били най-търсените страници от техните потребители) и са открили, че 2363 имат етикети на ICRA labels, а 483 имат етикети на SafeSurf. Година по-късно ICRA съобщава, че над 80,000 сайта са били оценени с въпросника на ICRA, и че много от тези сайтове съдържат огромен брой страници. Обаче, не е ясно какъв процент от най-популярните сайтове или от най-агресивните са се самооценили, или дали този процент нараства.
  Трябва също да се отбележи, че има стратегически действия, такива като задължително етикетиране, което може да доведе до разширяване обхвата на системите за самоетикетиране. Тези стратегии се използват от някои търсачки и индексиращи служби, които изискват етикетиране на ICRA, за да стартират процедурите.

  3.2 Повече изследване на „предупредителните” действия

  Въпреки че много от блокиращите инструменти могат да бъдат използвани като предупредителни инструменти, просто като казват на децата парола за пренасочване, никой не е програмирал техния интерфейс така, че да направи тази функция атрактивна, нито пък насърчава активно родителите да разгледат тази възможност. Тази опция може да е полезен инструмент за защита на децата от случайно разтоварване на съдържание, което да ги разстрои.

  3.3 Лесна конфигурация за терминали в обществени места

  Когато компютрите се използват на публични места, може да се налага конфигурацията да се променя често. Например, когато компютрите се използват в часове по даден предмет, може да е необходимо да се предостави достъп до само до уебсайтове, свързани с този предмет, но по-късно същите компютри може да се използват за по-общи цели.

  Докато наличните инструменти предлагат някаква степен на гъвкавост, процесът на конфигуриране изисква известен брой клавиши и кликвания на мишката, и високо ниво на разбиране какво точно прави този инструмент. Трябва да е възможно да се превключва от между няколко стандартни конфигурации със само едно или две кликания на мишката. Търговците на софтуер започват да отговарят на тази нужда от конфигурации, които могат да се инсталират, и за други видове настройки (напр. Настройки на proxy сървър в браузър), но те трябва да се насърчават да позволяват инсталируеми конфигурации във всички инструменти, описани в този документ. Бъдещите спецификации на правилата на PICS улесняват включването на инсталируеми конфигурации във филтриращите продукти, и подобни формати за обмен трябва да бъдат разработени за конфигурирането на търсенето, контролирането и другите инструменти.
  3.4 Инструменти, които подпомагат правоохранителните органи да откриват престъпления он-лайн

  В допълнение към инструментите за родители, учители и библиотекари, служителите от правоохранителните органи се нуждаят от друг набор от инструменти. За правоохранението целта не е толкова да подпомогне получателите на информация да открият каквото им е необходимо и да се предпазят от неща, които предпочитат да не получават. Целта е да бъдат открити и проследени източниците на незаконни дейности. Някои от проблемите на безопасността са тясно свързани с мошеничествата и измамите по интернет, но подробния анализ на тези заплахи е извън обхвата на този документ. Но, емпирично е доказано, че „мрежовият етикет” се прилага сред интернет доставчиците, дистрибуторите на съдържание и потребителите, по отношение на криминални или неморални дейности от трети страни.


  Статията е любезно предоставена от Българска Национална Асоциация на Потребителите Източник: http://www.eadvise.info