Можем ли да пестим енергия у дома?

Голяма част от сградния фонд в България има нужда от енергийно саниране, поради остарели технологии на строителство или лошо стопанисване. През следващите 10 години трябва да бъдат санирани около 750 000 жилища. От основен ремонт се нуждаят над 400 000 панелни апартамента, 150 000 жилища в стоманобетонни сгради и 170 000 в масивни. По-голяма част от съществуващия сграден фонд в страната се състои от сгради без ефективна или почти никаква топлоизолация. Това по себе си води до огромни разходи за отопление, което е неефективно и нежелано от хората. Затова възможността за спестяване и намаляване на тези разходи е в саниране на сградите и поставяне на подходяща топлоизолация.

Цялостната топлоизолация спомага за промяна на микроклимата в сградата и съответно във всяко едно жилище. Преди години, при проектирането и изграждането на жилищни и административни сгради не се е обръщало никакво внимание на топлоизолирането. Главната причина за това е в много ниските цени на повечето основни горива, доставяни от СССР. Промяната на цените на основните топлоносители през 90-те години наложи изменения в нормативните документи отнасящи се за проектиране на нови сгради. Според сега действащото законодателство новите жилищни сгради задължително се топлоизолират (виж. Наредба № 1 за проектиране на топлоизолации на сгради на Министерството на регионалното развитие и благоустройство от 1999г.)

Ползата от енергийното саниране, несъмнено ще доведе до намаляване на енергийните разходи не само за отделното жилище, но и за сградата като цяло. Мерките за намаляване на енергийните разходи са свързани с различни елементи от сградата.Те зависят от ограждащите й елементи /таван,под, стени и прозорци/, както и от отоплителната инсталация. Обновяването, свързано с ограждащите елементи, включва укрепвания на конструкцията на самата сграда, хидроизолация на покрива, ремонт на ВиК инсталацията, подмяна на дограмата и цялостна топлоизолация. Отоплителната инсталация, зависи от най-вече от топлоносителя - ако той е общ за сградата, се подменят частите на инсталацията или може да се избере нов, по-ефективен начин на отопление.

Етикетиране на битови уреди

Етикетиране електроуреди БНАПБрошурата представя етикетирането на битови уреди подлежащи на етикетиране за енергоефикасност и ефективност. В брошурата са представени стандартни бланки за етикети на електроуреди, илюстрации и детайлни разяснения за хладилни уреди, перални, сушилни, перални-сушилни, миялни машини, лампи (електрически крушки), климатици (кондиционери), електрически фурни. Разгледани са и няколко примера за изчисления на енергоефективност на база данните в етикетите и времето за ползване на уреда.

Саниране на жилището

Саниране БНАПБрошурата представя основните характеристики на топлоизолационните материали - минерална стъклена и каменна вата, експандиран пенополистирол (EPS, стиропор), екструдиран пенополистирол (XPS) и графитени плочи; показва с примери методиките за изчисляване на нужната топлоизолация; съветва как да постигнем оптимална топлоизолираност и дава полезни примери и съвети за потребителя.

Статията е любезно предоставена от Българска Национална Асоциация на Потребителите Източник: http://www.eadvise.info