Договорът – за какво да внимаваме?

 Във всеки бизнес, независимо от коя страна сте, има договори – трудови, комисионни, лизингови, за аренда и т.н. В повечето случаи, поради малкото време с което разполагате, се налага да подписвате бързо и в същото време внимателно всеки документ. Да наемеш юрист за тази дейност е оправдано само при големи суми, а да знаеш всички „подводни камъни” е невъзможно, без да се занимаваш с това по цял ден.
  Тази сложна обстановка се задълбочава и от факта, че една грешка може да коства огромни загуби и понякога всичко което сте постигнали. Тук ще се опитам да дам няколко съвета за справяне с договорите. Те са предимно практични и спазването им може да ви спести много главоболия.

  Първото нещо което правите когато четете договор е да отговорите на следните въпроси:

 Какво съм длъжен да платя и за какво време?
  Какво ще получа в замяна?
  Как и кога ще го получа?


  Това са въпросите, които повечето хора си задават. Има обаче един много съществен въпрос, който трябва да си зададете, преди да поставите автографа си и той е:

   Какво става ако искам да прекратя договора, след като съм го подписал?

   В малкото време, което имате обикновено, това е последният въпрос, който си задавате, а всъщност трябва да е първият. Без значение колко е хубаво това което ще получите вие трябва да бъдете сигурни какво става ако по някаква причина трябва да разтрогнете договора. Сигурно сте чували хиляди случаи в които някой е прикован с договор за дълго време или трябва да купува продукт, цената на който с времето е паднала, но в договора е упомената конкретна цена(висока разбира се). Помислете дали това което договаряте няма да се промени във времето и ако да, какво ще стане с условията. Ако в един момент се наложи да промените нещо по договора, това ще ли е възможно?

  Другото нещо което трябва да спомена за договора е че в много случаи той е съставен от човек, който може да има минимално познание за това как трябва да се състави такъв документ. От друга страна, вие също може да нямате точна представа. Тогава какво да правите – редовете които четете, цитират членове и алинеи от този и онзи документ, има условия, които не са ви ясни и в същото време трябва ДНЕС  да подпишете или не този документ.

  В един договор основното правило е да бъде ясно и конкретно обосновано действието, предприето от страните, условията при които то ще се случи и неустойките ако някоя от страните не изпълни договора. За да уточня това правило ще разгледам следния пример:

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 чл. 1. Допълнителните характеристики на продукта(услугата) следва да бъдат уточнени до 10(десет) дена между страните.


 Какво не е наред с тази част от договора? Почти всичко! Първо – всеки член трябва да бъде ясен и конкретен, без двусмислици. „допълнителните характеристики” в повечето случаи може да бъде всичко или нищо! Ако преди тази част не е ясно обусловено кое е наименовано „допълнителни характеристики”, вие имате малък подводен камък.
 Продължавайки нататък стигаме до уточняването. Първо, в какъв вид трябва да бъде уточнено? Писмен, устен, вербален или с доклад? Когато не е ясно това, във всеки един момент, може да се пледира че не са били уточнени тези допълнителни характеристики. Това е много често срещан подводен камък. Вие уточнявате нещо устно и в следващия момент ви се заявява, че нищо никога не е било уточнявано, понеже нямате документ за това!
  Трето – срокът. Тези десет дена кога започват да текат – преди втората световна война или след сто години, когато вероятно няма да сте между живите? Това трябва да бъде поправено на „до 10(десет) дена, считани от датата на подписване на договора”, или „до 10(десет) дена, считани от 15 Януари 2005г.”. Тези поправки все още не са идеални. Това календарни или работни дни са? Когато не е уточнено, може да се приемат както е удобно в случая. Така че променете „до 10(десет) дена” на „до 10(десет) календарни дени”.
  Последно – кой се счита за отговорен в случая? Двете страни? Но двете страни могат да имат всяка по 1000 служителя! Кой от всички тях е отговорен? В случая  за отговорен се счита управителя(МОЛ) или самото предприятие ако е дружество. Ако промените „между страните” на „от упълномощени лица от двете страни” намалявате опасността, тъй като човекът, който уточнява характеристиката, ще трябва да има пълномощно да стори това и става отговорен за действията си. Най-сигурният вариант е на това място да поставите имената на хората, лично отговорни с тези уточнения.

  На пръв поглед е малко стряскащо как в едно изречение намерихме толкова проблемни места. Все пак това е една илюстрация на недобре подготвен документ.    
  Предварително се извинявам ако имам неточност в това, какво се счита за правилно, ако нещо не е уточнено – в момента в който пиша тази статия, може да бъде променен законът. При всички положения, най-добрият вариант, е да бъде ясно уточнено всяко действие, така че да няма значение кое по принцип се приема за правилно. Когато четете клаузи задавайте си въпросите:

 Как ще стане това?
 Кога ще стане?
 При какви обстоятелства не би станало?
 Кой е отговорен това да стане?
 Кога се счита за приключило?


 Ако документът отговаря на тези въпроси ясно, точно и изчерпателно, то вие сте добре защитени. Ако не е така – питайте. Ако другата страна не даде ясно обяснение или не иска да смени тази клауза, която ви притеснява – не бързайте да подписвате – може би целта е да се случи точно това което ви притеснява.

И не забравяте:

„Пътят към ада е постлан с добри намерения!”
Източник: http://www.eadvise.info