Как да избегнем замръзването на тръбите

• Ако водопроводните тръби в дома ви са на открити места, където има опасност да замръзнат, непременно трябва да ги изолирате от студа. Най-добре е да ги убиете плътно с изолационна лента.
• Не бива да използвате други материали като стари черги или килими, защото, ако се намокрят, има опасност да замръзнат.
• Ако отсъствате от къщи за няколко дни, не бива да спирате напълно отоплението, за да се предотврати евентуално замръзване на тръбите.
• Добре е да помолите някой ваш приятел или съсед, на когото имате доверие, да наглежда дома ви. Така ще бъдете сигурни, че ако някоя тръба се спука, аварията ще бъде открита навреме.

Ако все пак замръзнат

• Замръзне ли обаче някоя тръба, размразяването трябва да се извърши бавно и внимателно.
• Най-напред спрете водоподаването към дома чрез спирателния кран.
• За размразяване на тръбите използвайте електрически сешоар, включен на най-ниската или на средна степен.
• Ако желаете, може да включите електрическа печка на известно разстояние от замръзналата тръба, но внимавайте тя да не се затопли твърде бързо, защото може да се спука.
• Размразяването правете по дължината на тръбата, като започнете от най-близкия до кранчето на чешмата неин край.
• Кранчето трябва да е отворено, за да може през него да излиза парата от топящия се лед.
• В никакъв случай не използвайте за размразяването горелка, защото тръбата много бързо ще се нагрее и ще стане авария. Източник: http://www.eadvise.info