Пренасочване на URL

"Обикновено PHP пренасочването е доста по-смислено отколкото други методи като HTTP или JavaScript такова"

PHP принасочването автоматично прехвърля потребителя от една страница в друга. За пример, ако заредите foo.com в браузера, то автоматично бивате пренасочени към bar.com.

Командата в PHP изглежда така:

<?php
header("location: [some-url]");
?>

Заменете [some-url] с желаната страница, към която искате да пренасочите.

Примери:

header("location: ./version2/index.html");
=>пренасочва към страница "index.html" в поддиректория "version2"

header("location: http://www.yahoo.com");
=>пренасочва към yahoo.com

Ако PHP не е налице има и други методи за пренасочване:

* HTTP Пренасочване
<meta http-equiv="Refresh" content="[time]; URL=[some-url]">

Заменете [time] със секундите, след които ще се извърши пренасочването. Заменете [some-url] с желаната страница, към която искате да пренасочите.

Пример:
<meta http-equiv="Refresh" content="5; URL=http://www.yahoo.com">

Посоченият горе таг трябва да се постави между <header></header> таговете в HTML кода.


* JavaScript Пренасочване

<script language=javascript>
setTimeout("location.href='[some-url]'", [time]);
</script>

Заменете [time] с милисекундите, след които ще се извърши пренасочването. Заменете [some-url] с желаната страница, към която искате да пренасочите.

Пример:
setTimeout("location.href='http://www.yahoo.com'", 5000);

Посоченият горе JavaScript код може да се намира или в <header></header> или в <body></body> частта от HTML кода.

Обикновенно по-правилно е да се ползва PHP пренасочване, а не HTTP или JavaScript пренасочванията. За пример, всеки потребител може да изключи опцията пренасочване със JavaScript или HTTP.

Причината, поради която PHP пренасочването ще работи без значение от настройките на браузера на клиента е, че PHP е език от страна на сървъра, т.е. за него няма значение настройките на потребителя (за разлика JavaScript е client-side-script, т.е. изпълнява се при клиента и може да бъде изключен като възможност).

Източник: http://www.eadvise.info