Ремонт на системата за канализация

Поне веднъж през годината е целесъобразно да се направи профилактичен преглед на канализационната система на вашия дом. Установените неизправности трябва да се премахнат своевременно, за да се избегнат по-големи евентуални повреди. Основните дефекти в канализационната система възникват в местата на завиване на канализационните тръби, където се натрупват мръсотии, дължащи се на неправилната експлоатация. При такива случаи тръбите се прочистват с гъвкав многожилен стоманизиран гъвкав проводник с диаметър- 8-9 мм. Възможно е и използването на съответни почистващи химикали. При по- сериозни повреди се прави ремонт, като се заменят дефектиралите части и се преустановява използването на съответните уреди. Трябва да се отчита и факта, че при тези ремонти е възможно отделянето на вредни газове, представляващи опасност за хората ремонтиращи канализационната система. За да се избегнат запушвания в дворната и улична канализация, е необходимо поне два пъти в годината през есента и пролетта да се прави профилактическо прочистване на тръбите, като ги промиваме с вода от шланговете. Ако са се образували запушвания, те се премахват с гъвкави стоманизирани многожилни метални проводници използвайки съответните ревизионни шахти и отвори. Ако се забележи, че запушването се случва на едно и също място, е необходимо да се установи съответната причина и да се отстрани своевременно. При замяна на канализационните тръби в двора е необходимо да се поставят точните тръби като в никакъв случай да не се става замяна с тръби с по-малък диаметър, като се запази и съответния наклон.

Запушена тоалетна

Грешите, ако използвате последователно вакуум устройството за отпушването и. Най-добре е да процедирате по следния начин:

- Проверете добре дали гумата на вакуум устройството покрива плътно отвора на тоалетната чиния; ако остава разстояние, запълнете отворите със стари вестници.

- С рязко движение изтласкайте надолу, без да връщате назад устройството.

- Поставете дървена пръчица под гумата на вакуум устройството, за да възвърне то нормалната си форма.

- Повторете няколко пъти опита си.

Ако нямате вакуум устройство, използвайте тел, завита в единия край като кука, мушнете я възможно по-навътре и се постарайте да изтласкате причинителя на запушването. Тоалетната на село или вилата

За да не замръзне водата в канала на тоалетната във ваше отсъствие, изсипете 3 или 4 шепи едра сол в тоалетната чиния както и в сифоните на всички мивки.

Ако казанчето тече непрекъснато:

- Демонтирайте капака и ще видите поплавъка, който се повдига, когато казанчето се пълни с вода, и затваря притока и.

- Ако вдигнете поплавъка, водата ще спре да тече, което означава , че той не добре регулиран. Доближете го до кранчето за приток но водата.

- Ако обаче .водата в казанчето продължи да тече, въпреки че сте повдигнали с ръка поплавъка, значи повредата е в кранчето. Демонтирайте го и сменете гумения уплътнител

- така проблемът с теча ще се разреши.

Поддръжка на кана­лизацията

За да не се запушва канализацията, вед­нъж седмично изсип­вайте в сифона 1 ли­тър силно подсолена вряла вода. Този ме­тод премахва мазни­те отлагания и пре­дотвратява лошите миризми.

Как да отпушите за­пушената мивка

За предпочитане е да не използвате много агресивни препарати, които увреждат гуме­ните уплътнения и пластмасовите сифо­ни. Във всяка дупка на решетката вкарвайте и изкарвайте же­лязна тел - по този на­чин ще избутате отпа­дъците. Ако дупките са по-големи, използвайте тънка четка с дълга дръжка - за миене на бу­тилки. Напълнете до по­ловината мивката с во­да, запушете с едната ръка сифона, а с друга­та помпайте с гъба, за да се получи засмукващ ефект. Повтаряйте това, докато мивката се отпу­ши напълно. Предлага­ме ви и друг начин: Взе­мете малък корниз за кухненски пердета (около 50 см), отстране­те ограничителя, опъне­те леко така получената пружина и после я вкарайте в отвора на за­пушената мивка. Завър­тайте и тласкайте в по­сока нагоре-надолу, до­като отстраните отпадъ­ците. Ако и този метод не помогне, ще се нало­жи да развиете сифона на мивката. Има два начина да направите това: или да извикате майстор водопроводчик, или вие сами да се справите със задачата. Най-напред поставете леген под мивката, за да събере­те задържалата се в нея вода. После вземете клещи и развийте сифо­на, като поставите кър­па между него и клещи-

те, за да не го надраскате. След това изчеткайте отвътре канали­зацията, за да отстрани­те всички отпадъци, и го поставете отново. А нашият съвет е да използвате по-често гуме­ната вендуза за отпуш­ване на мивки, за да не се сблъсквате с подоб­ни проблеми.

Мивка

Мивката алпака (не­ръждаема стомана) ще блести дълго време, ако я почистите най-напред със специална паста, а после я натриете с па­мук, натопен в смес от олио, спирт за горене или бял оцет. Така капките ще се стичат и няма да оставят бели следи.

Счупена каменна мивка

Забъркайте гъста за­мазка от 100 г цимент първо качество и 50 г много фин пясък, при­месен с натриев сили-кат. Излейте силиката в цепнатината, после с помощта на малка шпатула нанесете ка­шата. Не ползвайте мивката, докато замазката не изсъхне на­пълно. От време на време сипвайте в мив­ката вряла вода с мно­го белина, за да пре­махнете мазните отла­гания.

Източник: http://www.eadvise.info