Малко повече за секса и избора на партньор(ка)


Статията е забранена за лица, по-малки от годините обозначени в червения кръг!

При един много стариндийски монах отишли неговите ученици и го попитали : " Учителю кажи ни , кое е най - главното в живота ?" Монахът отговорил : " Три са най - важните неща в живота " - " Кои са те ?" - " Първото е сексът ", казал Учителят . - " А второто и третото ?" - " Второто и третото ги забравих ".

До скоро в обществото се цареше убеждението , че жените са по - малко сексуални от колкото мъжете . И затова проблемите на женските полови разстройства като че ли не съществуваха . През изминалите две десетилетия традиционните възгледи за сексуалността на жената бяха напълно опровергани , а нейните сексуални потребности бяха признати за съвършено законни . В резултат на това , жените все по - често започват да се замислят над това , дали в половата сфера всичко им е наред . Жената, смятаща себе си по една или друга причина недостатъчно отзивчива в сексуален план , изпитва объркване , обида или изпада в депресия точно както и мъжа .

Известно е , че около 58% от браковете се разпадат вследствие на сексуална дисхармония , въпреки че далеч не винаги съпрузите си дават сметка за причините на големите различия в семейните отношения , често звучи причината - несходство в характерите , и в същото това време работата не е в характерите , а в сексуалните различия . Как си търсим партньори ? Съвременните психолози са стигнали до извода , че ние не обичаме случайно и не избираме кой да е партньор . Трябва само да знаем , че става дума именно за истинско чувство , а не за мимолетно увлечение . Кого ние обожаваме и боготворим в детството ? Именно мама и татко . Те стават за нас едва ли не еталон . И затова този , който ще ни хареса трябва задължително да притежава набор от качества , свойствени на тях .

Ние винаги несъзнателно предявяваме към своя избраник определени изисквания от гледна точка на културното ниво , психологически особености , физически данни . И въобще , пълна програма . Не е важно дали става дума за сходство с родителите , или обратно , за бодящи в очите различия . Безспорно е едно , че случайности по този въпрос няма . Разбира се , любовта е ирационално чувство , което е невъзможно да се обясни . Но когато това касае продължението на рода , започват да работят други закони . Природата не желае да остане безразлична към такова отговорно дело . Забелязано е , че при търсене на партньор жената много по - дълго изучава , отколкото мъжа . Обяснението е съвсем просто . В основата на нейния избор лежи не напълно осъзната , но предполагаема способност на мъжа да стане баща на бъдещите деца . Затова тя мечтае да срещне единствения мъж за цял живот . За мъжа е важно жената да не прилича на майка му . Скоро съвременната психология е установила , че той подсъзнателно търси в спътницата си в живота черти като на баща си . Той никога няма да остави жена , която съчетава в себе си майчините и бащините черти , да умее да обича безкористно и в същото време да съумее да държи на своето и при необходимост да каже твърдо " не ". Такава приятелка му гарантира ред в семейството и дома .

Американският антрополог Дейвид Бус в резултат на сериозни изследвания е стигнал до интересен извод : в семействата в продължение на няколко поколения мъжете и жените отдават предпочитание на еднакви партньори . Иначе казано , внукът взема за жена момиче , външно и вътрешно приличаща на баба му , и заради това , че е наследила чертите , характера , симпатиите и антипатиите на дядо си . Вие можете да " познаете " своя избраник просто като прелистите семейния албум . И се подгответе за съдбоносната среща , изучавайки внимателно външния вид на своите родственици . Това ще ви помогне да не подминете щастието си .

Източник: http://www.eadvise.info