Молба за отпуск

ДО
Име Фамиля, УПРАВИТЕЛ
НА ФИРМА "" ООД        

Адрес

МОЛБА
от Име Презиме Фамилия
длъжност

            ОТНОСНО: Годишен отпуск

           ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

 

  Моля да ми бъде разрешено да ползвам 30-дневен платен отпуск за година., считано от дата до дата т.г.

  По време на отпуската ще бъда заместван/а от Име Фамилия, длъжност.

     Град, Дата

С УВАЖЕНИЕ:........................   

Изтегли бланката от тук Източник: http://www.eadvise.info