TechnoZona.net

Начало » Общи » Съвети » Да се държим добре в обществото


Да се държим добре в обществото

Добрите обноски се бази­рат на четири принципа : умение да общуваме , стремеж к ъм равновесие и хармония , зачитане на другия и уважение к ъм самия себе си . Куртоазията к атегорично не е снобизъм , а средство да ж ивеем по - добре . Тя ни подтиква да спазваме норми на поведение , които са необходими и допринасят за спокойните отношения между хората .

Да отстъпваме в превозното средство мястото си на по възрастните от нас , да придържаме вратата , когато някой влиза или излиза , да благодарим , да се извиняваме , да поздравяваме ... Дали винаги пра в им тези на пръв поглед дребни , но всъщност толкова важни неща ? Те са необходими , за да бъдат отноше­нията ни с околните по - хармонични .

 

Всеобщ кодекс

 

При к онтакт с непозна­ти любезността помага много - разсейва напрежението и улеснява об­щуването . Ето защо при всички общества има правила на поведение . Впрочем няма да бъде пресилено , ако кажем , че те са почти генетично обусловени : дори животните имат ритуали за ухажване или сближаване . Разбира се , при нас , хората , системата е много по усъвършенствана . Учтивото поведение не е нито навик , нито механичен рефлекс . Касае се за ритуали , чиято цел е да се избегнат сблъсъците . Сякаш сме подписали договор за общуване - поздравяваме , представяме се и т.н. Често го правим , без дори да се замисляме .

Вежливостта позволя в а да се отворим към другите . Тя е средство за общуване . Без нея не можем да разговаряме нормално , тъй като тя е основополагащ прин­цип в този общовалиде н кодекс от правила .

Да поздравяваме

„Добър ден !", „Здравей / те !" - поздравите означа в ат : видях те , разпознах те , признавам съществу­ването ти . Да приемем , че не сме сами на земята, че другият съществува - това е самата същност на учтивия поздрав. Да, доброто възпитание изисква да зачитаме другия. Но не само приятеля или съпруга/та, а и съседа, непознатия. Ние самите нямаме интерес от това.. Все пак не живеем сами, а в група, в общество и трябва да оцеляваме. Без любезностите трудно можем да живеем заедно.

На масата

Добрите обноски , к акто и липсата на такива не могат да останат незабелязани . Те личат във всеки един момент . И най - вече - по време на хранене . Да ядем със затворена уста и умерено , да си служим с нож и вилица ... Няма да изброяваме всички правила и забрани на масата . Именно пове­дението ни по време на хранене е едно от нещата , к оито ни различават от ж ивотните . Без етикета ние бихме приличали много на тях . А ето и к акво е ж елателно да знаем . Когато сме на масата с други хора , е добре да разговаряме , но да дадем възможност и на другите да вземат думата , да ги изслуш­ваме , да обръщаме вни­мание на всеки един от сътрапезниците .

Ако ние сме домакините и имаме гости , също трябва да спазваме някои правила . Например най - важният гост сяда отдясно на домакинята , следващият по значение – от ляво . За да протече в ечерята приятно , е в ажно и разговорът тъй като хората се съби­рат преди всичко да общуват , да поддържат отношения и да се срещат с нови лица , а не толкова , за да се нахранят заедно .

Уважение и себеуважение

В автобуса възрастните хора често стоят прави , а младите мъже , разположени удобно на седалките , невъзмутимо ги гледат . На всичко отгоре на околните се налага да търпят шума от уокмените им , звъненето на мобилните им телефони , както и досадните им лични разговори . Неприятно е всички пътници да слушат как някой младеж се кара с приятелката си и , без да искат , да научават подробности от интимните им отношения .

А той дори не забелязва околните и най - безцеремонно се изяснява с нея . Няма начин да не ви се е случвало подобно нещо . Но не толкова напрегнатият съвременен живот , колкото липсата на уважение от страна на другите към нас ни причинява стрес . Уважение , което позволява на всеки да запази неприкосновена личната си територия и да поддържа добро мнение за себе си . Жената , която носи дрехи в крещящи цветове и натрапчиви бижута , може би изглежда малко вулгарно , но това не в реди на никого . Затова пък с илният парфюм или шумният уокмен пречат на околните . Същото е и с обидите зад волана и с натискането на клаксона - покачват напрежението и съответно риска от катастрофа . Ако някой колега пуши поредната си цигара под носа ни или постоянно озвучава стаята , в която работим , с мелодиите на своя мобилен телефон , това наистина е страшно досадно . Приемаме го като послание , което казва : „Нахлувам в твоята територия . И не ме е грижа , че на теб ти е неприятно ." Когато другите ни уважават , и ние самите имаме позитивно отношение към себе си . Всички се нуждаем от положителния поглед на хората край нас , за да се чувстваме признати . Нека к ажем „не " на агресивността , „не " на грубостта ! Уважението е сърцевината на любезността .

 

Добре дошли, но.

Всички сме чували : „Чувствайте се като у дома си ", Когато отиваме на гости и ние като останалите го казваме , но дали наистина го мислим ? Както е недопустимо да ходим на гости , без да сме поканени , така и не можем да се ширим свободно в чуждия дом . Когато човек отваря вратата на къщата си за някого , той губи контрола над личното си пространство , излага се на погледа и к ритиките на другите . По време на вечеря домакините често предлагат по една последна чашка на гостите си . Този любезен жест не е случаен : това е деликатен намек , че е в реме гостите да си отиват , за да могат домакините най - сетне да останат сами и да си отдъхнат .В същото време е добре дошло и за гостите : те могат да се оттеглят , без да се боят , че ще обидят домакините , и така да запазят репутацията си на дипломатични и добре в ъзпитани хора . Защото и в този случай ние трябва да спазваме стриктни правила : „И въпрос не може да става да нахлуваме в чуждия дом неканени . Нито пък да следваме домакинята в к ухнята , да надничаме в банята ( освен ако тя не е общо помещение с тоалетната и наистина се налага да я посетим ), да отваряме шкафчета , да ровим в хладилника , да пускаме телевизора ...

Облеклото е важно

За да уважаваме другия , трябва първо да уважаваме себе си . Защо ?

Не е добра идея да ходите облечен/а небрежно ( с дънки и широка тениска или пуловер ), да говорите сравнително малко , без грим за жените . В един момент ще си дадете сметка , че сякаш не ви уважават достатъчно , нищо че се справяте добре със служебните си задължения . Доброто възпитание изисква не само да имаме прилично поведение , да контролираме жестовете си и да внимаваме какво говорим , а да поддържаме в приятен вид външността си , да спазваме добра лична хигиена . Да приемем правилата за подходящо облекло на работното място означава да се интегрираме с групата . Ако не се съобразяваме с общоприетото , значи не зачитаме колегите и началниците си .

 

По материали на сп. Журнал

 

върни се в началото   изпрати на приятел   версия за печат сподели във FACEBOOK  

КОМЕНТАРИ


Заглавие : Един чудесен, но много закъснял материал.

Автор : Атанас Илиев

email :

Не знам датата на публикация, но факта, че аз съм първият, който  обръща внимание на статията е показателен. Удовлетворен съм, че още има българи, които знаят как цивилизованите хора общуват помежду си и как да се държат. Възрастните у нас си спомнят как работническо-селската власт на комунистите, след 9 септ. 44 г. започна безмилостна масова ликвидация на добри обноски и възпитано поведение - това според селяните беше буржоазно лигавене и капиталистическо лицемерие. Тази власт, която вече 63 години безметежно управлява свободолюбивите българи, едва последните години чрез своите живяли на запад деца /не в прави траги-комични опити да се покаже цивилизована и грамотна. През последните две седмици видяхме по телевизията как министър Орешарски в парламента си плюнчеше показалците и концентриран си чистеше ушите. Как министър Румен Петков  излизайки важен от ВИП-а си хвърли фаса на земята... и т.н. Мога да напиша роман за подобни случаи...та в резюме, в една опростачена чалгаджийска държава тази статия е като оазис в пустинята - благодаря на автора и.


Заглавие : Коментар

Автор : Зорница Марчева

email :

мога единствено да кажа,че не си единственият,който "обръща внимание",но просто след като хората разгледат статията се замислят и започват да търсят най-лесният начин да се поправят и да се извинят на приятели роднини,а защо не и на учители


Заглавие : Коментар

Автор : Станислав Николов

email :

Аз също се включвам към вашето мненние.Все по-често се появяват такива статии.Браво!Това е начинът.


Заглавие : до кога ще си правим каквото си поискаме и друг да виним

Автор : негодуващ гражданин

email :

Не съм съгласна с мнението че по време на комунизма не е имало обноски. Лично нас като чавдарчета, пионерчета и комсомолцида се държим нормално като се отстъпва на старите хора в автобуса, на бременните, да не се говори високо, а по улиците и градинките висяха табели не плюите по улиците, не яжде семки, не говорете високо в атобуса, имаше и дневен режим в които учениците от 14 - 16.00 часа нямаха право да излизат на улицата и да да дигат шум, учителите ги проверяваха,спазваха се много неща и ние като ученици роптаехме, няма да забравя когато отмениха баретите в техникума как ги хвърлихме в казана /но това не беше правилно/ а сега по време на тази демокрация няма морал, не знам да ли ви прави впечатление с кадрите които се дават по телевизия, реклами сек,насилие и т.н. в другите държави това не е така,не само правителствата са виновни виновни сме и ние защото искаме да живее без правила и да си правим каквото си поискаме затова децата ще стават груби и невнимателни, затова ще има и катастрофи защото всички се научихме да се държим безпардонно спрямо другите.


Заглавие : Komentar

Автор : Beri

email : stella_beri@abv.bg

Xybavo e!


Заглавие : komentar

Автор : natali

email :

naistina e hubavo ,4e ima  takiva statyi za6toto naistina e polezno da gi 4ete6 i da se opitva6 da se promeni6 za dobro za6toto ve4e sa malko horata deto se darjat naitina kulturno i vazpitano.Naitina horata sa ozlobeni i nikoi ne go interesuva drugiq i iskrenno se nadqvam tova da se promeni.


Заглавие : Коментар

Автор : Цветомир Угрюмов

email : realbelbo@abv.bg

За много неща неща не съм съгласен. Например всеки има право да седи независимо на колко години е. Възрастовата граница и пола не определят кой да седи и кой не. Пример - защо хората които имат коли не ги отстъпят. Да возят възрастните.
Добрите обноски са не винаги правилни според мен. Човек се отнася така както е устроен. Защо да се принизява и да става такъв какъвто не е. Не губи ли не само самоуважението си а и уважението на останалите. Много можем да спорим по този въпрос - аз лично мястото си не го отстъпвам вече никога. Няма нито смисъл нито полза. В крайна сметка аз се чувствам зле.
Добрите обноски са прикритие за страха който повечето изпитват. Страха че няма да ги харесат. Че ще ги изолират.... Грешно - много грешно.


Заглавие : dobrite obnoski

Автор : silvestina

email : silvestina@abv.bg

vinagi sam smqtala 4e s dobroto si povedenie davame primer i na drugite da vidqt dobrite obnoski no uvi tova ne go interesuva vseki.4ovek ako ne nosi dobroto i krasivoto vatre v sebesi nqma da go nameri nikoga kolkoto i da go tarsi.Trqbva da se stremim da davame nai dobroto ot sebesi na okolnite i moje bi sveta 6te stane po krasiv i po dobar.


Заглавие : Благодаря за каченият материал

Автор : Симо

email : moni_005@abv.bg

Евала на човека качил този полезен и приятел лично за мене материал за това, как да се държим. Според мене всички трябва да се опитваме да се държим културно, да мислиме по позитивно да сме оптимисти и да казваме какво то ние на ум, каквото мислим  /в определени граници/.


Заглавие : buona sera

Автор : MARGO

email : MARGOSUGAR@YAHOO.COM

PER VUOI BULGARI!DOVETE ANDARE AL SCUOLA E STUDIARE ,COME SI DEVE COMPORTARE IL UOMO UMANO


Заглавие : хубав материал, някои забележки

Автор : Маги

email :

Благодаря за хубавата статия. Хубаво е да видиш систематизирани и написани някои неща, които се смята, че трябва да знаем едва ли не по рождение. Само не съм съгласна, че жените трябва непременно да носят грим, за да се впишат в обществото, сексистко е това изказване. Също че се вписваш по-трудно, ако говориш малко. Така излиза, че едва ли не няма значение какви безсмислици дърдориш, само и само да ти работи устата, за да се "впишеш" в някаква група. Някой беше казал, че 98% от всичко, което се изговаря всеки ден по света, са безсмислици и ала-бала, и май си е точно така.
С другите неща от статията съм съгласна. Поздрави на автора и коментиращите!


Заглавие : добър материал

Автор : Mima

email : mitka_g@abv.bg

Нямам идея на кого толкова му пречи този комунизъм , социализъм и каквото й да е времето , в което сме живяли, но не мога да се съглася с това напълно отричане на възпитанието по онова време. Не само дисциплина, начин на поведение, обличане, зачитане и уважение между хората всичко това се учеше и се зачиташе не само в дома, на улицата, в семейството. Ако сега Ви харесва днешното поведение на съвременната младеж, която няма елементарна култура на поведение( и за това децата не са виновни, защото те приемат формата на поведение от родителите си, това, което виждат по телевизията, от приятели, в училище) мога само да си мисля, че в днешно време  това тотално отричане на всичко останало от онзи период много пречи на всички ни. Вместо да  обвинявате и да отричате по-добре потърсете начини как да коригираме нещата, а не непрекъснато да си нанасяме обиди, защото това също е начин за добро поведение -  да зачиташ живота и уважаваш другите.  


Заглавие : авфс

Автор : вафс

email : ав

тео е педал.


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : @MARGO

Автор : Alba

email : alba@nomail.it

@MARGO
Невероятна неграмотност!!!
Превеждам за тези, които не владеят италиански език, но и за тези, които го владеят но не могат да декодират грешно написаното.


@MARGOV:
"PER VUOI BULGARI!DOVETE ANDARE AL SCUOLA E STUDIARE ,COME SI DEVE COMPORTARE IL UOMO UMANO "

За искаш българи! Трябва да отидете на училищеТО (но писано в мъжки род а училище на италиански е в женски род) и да учите, как трябва да се държи човекЪТ  човешки (в италиаския език UOMO UMANO не съществува като израз)
Така че, би било добре госпожаТА Марго да отиде да се понаучи на елементарен правилен италиански.


Nel caso io mi sia sbagliata e lei non capisca il bulgaro (cosa che non credo minimamente), Le consiglio di "tacere" che scrivere delle cazzate incomprensibili.
Segue un breve lezione sulle scemenze da Lei scritte sopra:

VOI - ВИЕ
VUOI - ИСКАШ
AL SCUOLA - scuola - nome in femminile -> si scrive ALLA scuola ma nella frase da lei composta è corretto scrivere A SCUOLA (IL/al si usa solo per il maschile)
IL UOMO - davanti a una vocale si scrive l' quindi -> L'UOMO
IL UOMO UMANO - questa parte non ha senso, forse si voleva intendere IL GENERE UMANO

QUINDI ALLA FINE CI SONO PIÙ ERRORI, DI GRAMMATICA E DI CONCETTO, CHE ALTRO - RISULTATO: BOCCIATA CON 1 SU 10
QUANTO ALL'ASPETTO UMANO E DI INTELLIGENZA SAREBBE UN COMPLIMENTO ESAGERATO SE TI DEFINISSI UNA STRONZA.
SEI FOSSI BULGARA E OFFENDI IL TUO POPOLO, SAREBBE MEGLIO CHE TI SPARASSI O CHE TI TAGLIASSI LA MANO CON LA QUALE STAI SCRIVENDO DELLE CAZZATE SUL WEB,PROPRIO OGGI CHE è IL 24 MAGGIO.
SE SEI ITALIANA E NON HAI FINITO NEMMENO LE SCUOLE ELEMNTARI, TACCI E NON GIUDICARE UN POPLO CON UNA STORIA DI PIÙ DI 1300ANNI E CHE HA DATO LA SCRITTURA A 250MLN DI PERDONE AL MONDO.
A PROPOSITO IO SONO ITALIANA MA VADO FIERA DELLE CONOSCENZE CHE HO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA BULGARA E NATURALMENTE QUELLA ITALIANA.
DI QUALINQUE NAZIONATITÀ TU SIA SEI UNA VERGOGNA PER IL GENERE UMANO.
COME DICONO GLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI IN BULGARIA: "IO SIEDE TESTA, PENSA CON CULO" (Аз седи на главата и мисли с гъзът) - Това е най-подходящото за тебе самоопределение.

И накрая желая здраве и успех, на всички които ползват и уважават българската азбука, която доказано, е най-древната в света.
Честит 24 май!


Заглавие : @MARGO

Автор : Alba

email : alba@nomail.it

@MARGO
Невероятна неграмотност!!!
Превеждам за тези, които не владеят италиански език, но и за тези, които го владеят но не могат да декодират грешно написаното.


@MARGOV:
"PER VUOI BULGARI!DOVETE ANDARE AL SCUOLA E STUDIARE ,COME SI DEVE COMPORTARE IL UOMO UMANO "

За искаш българи! Трябва да отидете на училищеТО (но писано в мъжки род а училище на италиански е в женски род) и да учите, как трябва да се държи човекЪТ  човешки (в италиаския език UOMO UMANO не съществува като израз)
Така че, би било добре госпожаТА Марго да отиде да се понаучи на елементарен правилен италиански.


Nel caso io mi sia sbagliata e lei non capisca il bulgaro (cosa che non credo minimamente), Le consiglio di "tacere" che scrivere delle cazzate incomprensibili.
Segue un breve lezione sulle scemenze da Lei scritte sopra:

VOI - ВИЕ
VUOI - ИСКАШ
AL SCUOLA - scuola - nome in femminile -> si scrive ALLA scuola ma nella frase da lei composta è corretto scrivere A SCUOLA (IL/al si usa solo per il maschile)
IL UOMO - davanti a una vocale si scrive l' quindi -> L'UOMO
IL UOMO UMANO - questa parte non ha senso, forse si voleva intendere IL GENERE UMANO

QUINDI ALLA FINE CI SONO PIÙ ERRORI, DI GRAMMATICA E DI CONCETTO, CHE ALTRO - RISULTATO: BOCCIATA CON 1 SU 10
QUANTO ALL'ASPETTO UMANO E DI INTELLIGENZA SAREBBE UN COMPLIMENTO ESAGERATO SE TI DEFINISSI UNA STRONZA.
SEI FOSSI BULGARA E OFFENDI IL TUO POPOLO, SAREBBE MEGLIO CHE TI SPARASSI O CHE TI TAGLIASSI LA MANO CON LA QUALE STAI SCRIVENDO DELLE CAZZATE SUL WEB,PROPRIO OGGI CHE è IL 24 MAGGIO.
SE SEI ITALIANA E NON HAI FINITO NEMMENO LE SCUOLE ELEMNTARI, TACCI E NON GIUDICARE UN POPLO CON UNA STORIA DI PIÙ DI 1300ANNI E CHE HA DATO LA SCRITTURA A 250MLN DI PERDONE AL MONDO.
A PROPOSITO IO SONO ITALIANA MA VADO FIERA DELLE CONOSCENZE CHE HO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA BULGARA E NATURALMENTE QUELLA ITALIANA.
DI QUALINQUE NAZIONATITÀ TU SIA SEI UNA VERGOGNA PER IL GENERE UMANO.
COME DICONO GLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI IN BULGARIA: "IO SIEDE TESTA, PENSA CON CULO" (Аз седи на главата и мисли с гъзът) - Това е най-подходящото за тебе самоопределение.

И накрая желая здраве и успех, на всички които ползват и уважават българската азбука, която доказано, е най-древната в света.
Честит 24 май!


Заглавие : @MARGO

Автор : Alba

email : alba@nomail.it


@MARGO
Невероятна неграмотност!!!
Превеждам за тези, които не владеят италиански език, но и за тези, които го владеят но не могат да декодират грешно написаното.
@MARGOV:
"PER VUOI BULGARI!DOVETE ANDARE AL SCUOLA E STUDIARE ,COME SI DEVE COMPORTARE IL UOMO UMANO "
За искаш българи! Трябва да отидете на училищеТО (но писано в мъжки род а училище на италиански е в женски род) и да учите, как трябва да се държи човекЪТ  човешки (в италиаския език UOMO UMANO не съществува като израз)

Така че, би било добре госпожаТА Марго да отиде да се понаучи на елементарен правилен италиански. Aааа, запетаята се пише без пауза след думата, а се слага пауза между запетаята и следващата дума.
Nel caso io mi sia sbagliata e lei non capisca il bulgaro (cosa che non credo minimamente), Le consiglio di "tacere" che scrivere delle cazzate incomprensibili.
Segue un breve lezione sulle scemenze da Lei scritte sopra: [Следва кратка лекция, върху написаните глупости]
VOI - ВИЕ
VUOI - ИСКАШ
AL SCUOLA - scuola - nome in femminile -> si scrive ALLA scuola ma nella frase da lei composta è corretto scrivere A SCUOLA (IL/al si usa solo per il maschile)
IL UOMO - davanti a una vocale si scrive l' quindi -> L'UOMO
IL UOMO UMANO - questa parte non ha senso, forse si voleva intendere IL GENERE UMANO

QUINDI ALLA FINE CI SONO PIù ERRORI, DI GRAMMATICA E DI CONCETTO, CHE ALTRO - RISULTATO: BOCCIATA CON 1 SU 10
QUANTO ALL'ASPETTO UMANO E DI INTELLIGENZA SAREBBE UN COMPLIMENTO ESAGERATO SE TI DEFINISSI UNA STRONZA.
SEI FOSSI BULGARA E OFFENDI IL TUO POPOLO, SAREBBE MEGLIO CHE TI SPARASSI O CHE TI TAGLIASSI LA MANO CON LA QUALE STAI SCRIVENDO DELLE CAZZATE SUL WEB, PROPRIO OGGI CHE è IL 24 MAGGIO.
SE SEI ITALIANA E NON HAI FINITO NEMMENO LE SCUOLE ELEMNTARI, TACI E NON GIUDICARE UN POPLO CON UNA STORIA DI PIÙ DI 1300 ANNI E CHE HA DATO LA SCRITTURA A 250MLN DI PERDONE AL MONDO.
A PROPOSITO IO SONO ITALIANA MA VADO FIERA DELLE CONOSCENZE CHE HO DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA BULGARA E NATURALMENTE QUELLA ITALIANA.
DI QUALINQUE NAZIONATITÀ TU SIA SEI UNA VERGOGNA PER IL GENERE UMANO.
COME DICONO GLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI IN BULGARIA: "IO SIEDE TESTA, PENSA CON CULO" (Аз седи на главата и мисли с гъзът) - Това е най-подходящото за тебе самоопределение.
[ В крайна сметка в написаното, има повече граматиски и смислови грешки отколкото правини неща, следователно си  отхвърлена с  оценка 1 от 10 по италиаската скала на оценяне.
КОЛКОТО В ЧОВЕШКИ АСПЕНКТ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ БИ БИЛО КОМПЛИМЕНТ, АКО ТЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ЕДНО ЛА*ЙНО.

АКО СИ БЪЛГАРКА И ОБИЖДАШ ТВОЯ НАРОД, БИ БИЛО ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ЗАСТРЕЛЯШ ИЛИ ДА СИ ОТРЕЖЕШ РЪЧИЧКАТА, С КОЯТО ПИШЕШ ЛАЙНЯРЩИНИ В УЕБ ПРОСТРАНСТВОТО, ТОЧНО ДНЕС НА 24 МАЙ.

АКО СИ ИТАЛИАНКА И НИКОГА НИКОГА ПОСЕЩАВАЛА НАЙ МАЛКИТЕ КЛАСОВЕ В УЧИЛИЩЕ, ЗАМЪЛЧИ И НЕ КРИТИКУВАЙ ЕДИН НАРОД С ПОВЕЧЕ ОТ 1300 ГОДИШНА ИСТОРИЯ И КОЙТО Е ДАЛ ПИСМЕНОСТ НА ПОВЕЧЕ ОТ 250 МЛН ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА СВЕТА.
За мен - аз съм италианка, но съм горда на познанията, които имам по български език и литература.
С КАКВАТА И НАЦИОНАЛНОСТ ДА СИ, ТИ СИ СРАМ И ПОЗОР ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
КАТО ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ КАЗВАТ ЗА СЕБЕ СИ "АЗ СЕДИ НА ГЛАВАТА И МИСЛИ С ГЪЗЪТ"- ТОВА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ЗА ТЕБЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.]И накрая желая здраве и успех, на всички които ползват и уважават българската азбука, която доказано, е най-древната в света.
Честит 24 май!

ПС: Моля извинение, но нежелателно поста ми се изпрати  преждевременно 2 пъти, моля модераторите да изтрият предходните 2 съобщения (тези без форматиране и пълен превод на текста ми)
Благодаря за разбирането

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЕ

ФОРМАТИРАНЕ:

Забележка: Няма да бъдат допускани нецензурни изказвания!

За нас | Публикувай статия | Рекламна програма | Контакти | Авторски права | Полезни връзки | Новини | Добави в любими

Copyright 2005-2008 Уеб дизайн rVertis. All rights reserved.

Tyxo.bg counter