TechnoZona.net

Начало » Документи » Бланкови документи и съвети » ДОГОВОР за наем на стая


ДОГОВОР за наем на стая

ДОГОВОР за НАЕМ
на стая


Днес ......., ...................................., 200..... год. в гр. София, на основание чл.228 до чл.239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем между:
............................................. , ЕГН ............................................,
НАЕМОДАТЕЛ и
.............................................. , ЕГН .............................................,
НАЕМАТЕЛ. Страните по договора се споразумяха за следното:ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно, въз-мездно и по предназначение ползване на имот - СТАЯ (спалня с/без право на ползване
кухня и баня и WC) представляваща част от ..................................................................., наричан(а) по-долу ИМОТ(А). Адрес на имота: гр..........................................., ж.к.(ул..) .................................. ....................................., блок ................, вход .............., етаж ........., ап. .........
Чл.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ посочения в предходния член имот срещу месечен наем от .............. лв. ( ....... лева) без (със) доплащане за месечни консумативи като: ел.енергия, топлоенергия, топла, студена вода и градски телефонни разговори до ............... импулса и др.
Чл.3. Срокът на този договор е ........... (............................................................. ) месеца, счи-тано от датата на подписването му и може да бъде променян само с писмено споразумение м/у СТРАНИТЕ по него ( двустранно подписан Анекс).


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ получава от НАЕМАТЕЛЯ, лично и във брой , договорения наем не по-късно от 5 (пето) число на всеки календарен месец.
Чл.5. При закъснение в плащането на наема или части от него, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 1.0 % (един процент) от просрочената сума за всеки просрочен ден, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни след срока посочен в предходния член. След изтичане на този срок НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора едно-странно с едномесечно устно предизвестие.
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на имота, за които НАЕМАТЕЛЯТ е знаел или могъл да узнае при сключване на договора, освен ако тези недостатъци са опасни за НАЕМАТЕЛЯ.
Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да не препятства по какъвто и да е начин НАЕМАТЕ-ЛЯ да ползва имота по предназначение, съгл. чл.1 от този договор.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.8. НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва имота съгл. условията записани в чл.1 на този договор, без да бъде препятстван за това под каквато и да е форма от страна на НАЕМО-ДАТЕЛЯ.
Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ, лично и във брой, догово-рения наем, не по-късно от 5 (пето) число на всеки календарен месец.
Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва имота с грижата на добър стопани като пази от повреди предоставеното му от НАЕМОДАТЕЛЯ подвижно и неподвижно обзавеждане в имота(стаята) и в другите помещения, които ползва по необходимост. В случай на повреди, виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯТ, същият ги отстранява незабавно и за своя сметка.
Чл.11. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота или части от него на други лица, както и да го ползва съвместно със свои роднини и близки без изричното съгласие на НАЕ-МОДАТЕЛЯ.
Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва установените в сградата, в която се нами-ра имотът, правила за вътрешен ред, хигиена, охрана и противопожарна безо-пасност.


ДРУГО
Чл.13. Действието на настоящия договор може да се прекрати, освен по случая на чл.5 от този договор, и:
а.) По взаимно съгласие между СТРАНИТЕ
б.) С едномесечно предизвестие направено по подходящ начин, от която и да е от СТРАНИТЕ по него.
Чл.14. Настоящият договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка от СТРАНИТЕ по него.

Приложено: Разписка-ведомост за платени месечни наеми или части от наем, в един екземпляр (за НАЕМАТЕЛЯ).

НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:

.................................... .................................


РАЗПИСКА - ВЕДОМОСТ
за платени месечни наеми и други суми


от Наемателя ____________________________________________________, ЕГН _____________________


на Наемодателя __________________________________________________, ЕГН _____________________

съгласно сроковете и условията на договор за наем от: _______________________200... год.


Nо Дата Платени суми в щатски долара (или равностойн. в лв.) Наемодател:
1. Наем за месец (подпис)
2. Наем за месец
3. Наем за месец
4. Наем за месец
5. Наем за месец
6. Наем за месец
7. Наем за месец
8. Наем за месец
9. Наем за месец
10. Наем за месец
11. Наем за месец
12. Наем за месец
13. Наем за месец
14. Наем за месец
15. Наем за месец
16. Наем за месец
17. Наем за месец
18. Наем за месец
19. Наем за месец
20. Наем за месец
21. Наем за месец
22. Наем за месец
23. Наем за месец
24. Наем за месец
Изтегли бланката от тук

 

върни се в началото   изпрати на приятел   версия за печат сподели във FACEBOOK  

КОМЕНТАРИ


Заглавие : predizwestie

Автор : Ljubo

email :

Zdrawejte,

ne znaja dali tozi site mo6e i kato forum da se polzwa, no 6te si pozwolja da zadam waprosat si. Interesuwa me dali naemodateljat e zadal6en da predizwesti naematelja w daden srok predi izti4ane na dogowora za izti4aneto mu. Sa6to taka me interesuwa dali tekstat "на основание чл.228 до чл.239 от ЗЗД" zadal6itelno trjabwa da figurira w dogowora. 6te sam Wi blagodaren ako mo6ete da mi sadejstwate po tezi waprozi.


Заглавие : re: предизвестие

Автор : Венелин Рангелов

email : info@eadvise.info

 Здравейте,

 В никакъв случай не бих искал да спирам никой да задава въпроси. В крайна сметка целта на eAdvise е да помага когато може.

 За предизвестяване за изтичането на договора - това не е задължително ако не е изрично упоменато в договора. А за цитирания текст не мога да гарантирам, че е задължителен, но при всички положения е по-добре да присъства.


Заглавие : идиотска ситуация

Автор : Георги

email :

съпругата ми изпадна в идиотска ситуация, но все пак искам да питам юридически как стои въпросът. Искаме да заснемем помещението за рекламна брошура.
Има договор за наем на офис помещение, а собственикът непрекъснато парадира, че именно той е собственик и без негово знание не можем да снимаме нищо за никаква реклама. Докога и докъде той е собственик и докъде се простират правата в тази насока на наемателя.


Заглавие : ? за консумативите

Автор : Костов

email : stanomail@abv.bg

Здравейте!
Въпроса ми е какво влиза в термина консуматив който се заплаща от наемодателя при положение, че това не е уточнено в договора за наем.


Заглавие : съвет??

Автор : КРАСИ

email : krassy1984@yahoo.com

Hi,interesyva me,mojete li da mi pratite primeren dogovor za naem na ofis.
predvaritelno vi blagodaria.


Заглавие : Здравейте

Автор : Иван Христов

email : iihristov@abv.bg

Имам следния проблем и моля за съвет как да постъпя. Имам апартамент, който преди четири месеца отдадох по наем. Имам и договор за нанем за срок от една година. Наемателят още от първия месец започна да не ми плаща дължимото. С хиляди уговорки и мъки ми плати една част от първия наем. От тогава, вече три месеца, не ми плаща. Постоянно ме лъже, айде днеска, айде утре, да бе да знам и т.н. Въпросът ми е как законно мога да изгоня от своето жилища.
Благодаря Ви.


Заглавие : здравейте

Автор : даниел тръпков

email : deni_hitman@yahoo.com

имам следния казус!трябва ми стая под за майка ми която е чужденка и  в момента не е в българия!мога ли аз да потпиша договора или трябва тя лично да присъства пред нотариус има ли някакви вариянти?
благодаря ви предварително


Заглавие : Zdraveite

Автор : Ivanova

email : n.ivanovaa@gmail.com

Imame slednia problem, predi mesec naehme apartament, kato imame dogovor za naem, izpolzvahme agencia kakto si e reda, no se okaza problem v apartamenta, ima strahotna mirizma na kanal po cial den, okaza se che naemodatelia e skril za tozi problem sega veche ot 10 dni uj shte doide i shte reshim problema idva maistor , ne otstrani problema, iskame da napusnem apartamenta i da ni varne parite zashtoto e postapil nekorektno i firmata sashto , ili da se oplachem ...? bihte li ni posavetvali kakvi sa zakonovite ni prava v realnost. Blagodaria vi predvaritelno


Заглавие : Здравейте

Автор : Тодоров

email : stefko61@abv.bg

Здравейте!
Имали ли сте случай наемател да дава под наем част от наетото жилище? Ако е да, в какви договорни отношения могат да бъдат двете страни. Какви рискове крие наемането на такова помещение в този случай?

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЕ

ФОРМАТИРАНЕ:

Забележка: Няма да бъдат допускани нецензурни изказвания!

За нас | Публикувай статия | Рекламна програма | Контакти | Авторски права | Полезни връзки | Новини | Добави в любими

Copyright 2005-2008 Уеб дизайн rVertis. All rights reserved.

Tyxo.bg counter