TechnoZona.net
Всичко за банята BaniZona.com

Начало » Общи » Да се държим добре в обществото


Да се държим добре в обществото

Добрите обноски се бази­рат на четири принципа : умение да общуваме , стремеж к ъм равновесие и хармония , зачитане на другия и уважение к ъм самия себе си . Куртоазията к атегорично не е снобизъм , а средство да ж ивеем по - добре . Тя ни подтиква да спазваме норми на поведение , които са необходими и допринасят за спокойните отношения между хората .

Да отстъпваме в превозното средство мястото си на по възрастните от нас , да придържаме вратата , когато някой влиза или излиза , да благодарим , да се извиняваме , да поздравяваме ... Дали винаги пра в им тези на пръв поглед дребни , но всъщност толкова важни неща ? Те са необходими , за да бъдат отноше­нията ни с околните по - хармонични .

 

Всеобщ кодекс

 

При к онтакт с непозна­ти любезността помага много - разсейва напрежението и улеснява об­щуването . Ето защо при всички общества има правила на поведение . Впрочем няма да бъде пресилено , ако кажем , че те са почти генетично обусловени : дори животните имат ритуали за ухажване или сближаване . Разбира се , при нас , хората , системата е много по усъвършенствана . Учтивото поведение не е нито навик , нито механичен рефлекс . Касае се за ритуали , чиято цел е да се избегнат сблъсъците . Сякаш сме подписали договор за общуване - поздравяваме , представяме се и т.н. Често го правим , без дори да се замисляме .

Вежливостта позволя в а да се отворим към другите . Тя е средство за общуване . Без нея не можем да разговаряме нормално , тъй като тя е основополагащ прин­цип в този общовалиде н кодекс от правила .

Да поздравяваме

„Добър ден !", „Здравей / те !" - поздравите означа в ат : видях те , разпознах те , признавам съществу­ването ти . Да приемем , че не сме сами на земята, че другият съществува - това е самата същност на учтивия поздрав. Да, доброто възпитание изисква да зачитаме другия. Но не само приятеля или съпруга/та, а и съседа, непознатия. Ние самите нямаме интерес от това.. Все пак не живеем сами, а в група, в общество и трябва да оцеляваме. Без любезностите трудно можем да живеем заедно.

На масата

Добрите обноски , к акто и липсата на такива не могат да останат незабелязани . Те личат във всеки един момент . И най - вече - по време на хранене . Да ядем със затворена уста и умерено , да си служим с нож и вилица ... Няма да изброяваме всички правила и забрани на масата . Именно пове­дението ни по време на хранене е едно от нещата , к оито ни различават от ж ивотните . Без етикета ние бихме приличали много на тях . А ето и к акво е ж елателно да знаем . Когато сме на масата с други хора , е добре да разговаряме , но да дадем възможност и на другите да вземат думата , да ги изслуш­ваме , да обръщаме вни­мание на всеки един от сътрапезниците .

Ако ние сме домакините и имаме гости , също трябва да спазваме някои правила . Например най - важният гост сяда отдясно на домакинята , следващият по значение – от ляво . За да протече в ечерята приятно , е в ажно и разговорът тъй като хората се съби­рат преди всичко да общуват , да поддържат отношения и да се срещат с нови лица , а не толкова , за да се нахранят заедно .

Уважение и себеуважение

В автобуса възрастните хора често стоят прави , а младите мъже , разположени удобно на седалките , невъзмутимо ги гледат . На всичко отгоре на околните се налага да търпят шума от уокмените им , звъненето на мобилните им телефони , както и досадните им лични разговори . Неприятно е всички пътници да слушат как някой младеж се кара с приятелката си и , без да искат , да научават подробности от интимните им отношения .

А той дори не забелязва околните и най - безцеремонно се изяснява с нея . Няма начин да не ви се е случвало подобно нещо . Но не толкова напрегнатият съвременен живот , колкото липсата на уважение от страна на другите към нас ни причинява стрес . Уважение , което позволява на всеки да запази неприкосновена личната си територия и да поддържа добро мнение за себе си . Жената , която носи дрехи в крещящи цветове и натрапчиви бижута , може би изглежда малко вулгарно , но това не в реди на никого . Затова пък с илният парфюм или шумният уокмен пречат на околните . Същото е и с обидите зад волана и с натискането на клаксона - покачват напрежението и съответно риска от катастрофа . Ако някой колега пуши поредната си цигара под носа ни или постоянно озвучава стаята , в която работим , с мелодиите на своя мобилен телефон , това наистина е страшно досадно . Приемаме го като послание , което казва : „Нахлувам в твоята територия . И не ме е грижа , че на теб ти е неприятно ." Когато другите ни уважават , и ние самите имаме позитивно отношение към себе си . Всички се нуждаем от положителния поглед на хората край нас , за да се чувстваме признати . Нека к ажем „не " на агресивността , „не " на грубостта ! Уважението е сърцевината на любезността .

 

Добре дошли, но.

Всички сме чували : „Чувствайте се като у дома си ", Когато отиваме на гости и ние като останалите го казваме , но дали наистина го мислим ? Както е недопустимо да ходим на гости , без да сме поканени , така и не можем да се ширим свободно в чуждия дом . Когато човек отваря вратата на къщата си за някого , той губи контрола над личното си пространство , излага се на погледа и к ритиките на другите . По време на вечеря домакините често предлагат по една последна чашка на гостите си . Този любезен жест не е случаен : това е деликатен намек , че е в реме гостите да си отиват , за да могат домакините най - сетне да останат сами и да си отдъхнат .В същото време е добре дошло и за гостите : те могат да се оттеглят , без да се боят , че ще обидят домакините , и така да запазят репутацията си на дипломатични и добре в ъзпитани хора . Защото и в този случай ние трябва да спазваме стриктни правила : „И въпрос не може да става да нахлуваме в чуждия дом неканени . Нито пък да следваме домакинята в к ухнята , да надничаме в банята ( освен ако тя не е общо помещение с тоалетната и наистина се налага да я посетим ), да отваряме шкафчета , да ровим в хладилника , да пускаме телевизора ...

Облеклото е важно

За да уважаваме другия , трябва първо да уважаваме себе си . Защо ?

Не е добра идея да ходите облечен/а небрежно ( с дънки и широка тениска или пуловер ), да говорите сравнително малко , без грим за жените . В един момент ще си дадете сметка , че сякаш не ви уважават достатъчно , нищо че се справяте добре със служебните си задължения . Доброто възпитание изисква не само да имаме прилично поведение , да контролираме жестовете си и да внимаваме какво говорим , а да поддържаме в приятен вид външността си , да спазваме добра лична хигиена . Да приемем правилата за подходящо облекло на работното място означава да се интегрираме с групата . Ако не се съобразяваме с общоприетото , значи не зачитаме колегите и началниците си .

 

По материали на сп. Журнал

 

върни се в началото   изпрати на приятел   версия за печат сподели във FACEBOOK  

КОМЕНТАРИ


Заглавие : Един чудесен, но много закъснял материал.

Автор : Атанас Илиев

email :

Не знам датата на публикация, но факта, че аз съм първият, който  обръща внимание на статията е показателен. Удовлетворен съм, че още има българи, които знаят как цивилизованите хора общуват помежду си и как да се държат. Възрастните у нас си спомнят как работническо-селската власт на комунистите, след 9 септ. 44 г. започна безмилостна масова ликвидация на добри обноски и възпитано поведение - това според селяните беше буржоазно лигавене и капиталистическо лицемерие. Тази власт, която вече 63 години безметежно управлява свободолюбивите българи, едва последните години чрез своите живяли на запад деца /не в прави траги-комични опити да се покаже цивилизована и грамотна. През последните две седмици видяхме по телевизията как министър Орешарски в парламента си плюнчеше показалците и концентриран си чистеше ушите. Как министър Румен Петков  излизайки важен от ВИП-а си хвърли фаса на земята... и т.н. Мога да напиша роман за подобни случаи...та в резюме, в една опростачена чалгаджийска държава тази статия е като оазис в пустинята - благодаря на автора и.


Заглавие : Коментар

Автор : Зорница Марчева

email :

мога единствено да кажа,че не си единственият,който "обръща внимание",но просто след като хората разгледат статията се замислят и започват да търсят най-лесният начин да се поправят и да се извинят на приятели роднини,а защо не и на учители


Заглавие : Коментар

Автор : Станислав Николов

email :

Аз също се включвам към вашето мненние.Все по-често се появяват такива статии.Браво!Това е начинът.


Заглавие : до кога ще си правим каквото си поискаме и друг да виним

Автор : негодуващ гражданин

email :

Не съм съгласна с мнението че по време на комунизма не е имало обноски. Лично нас като чавдарчета, пионерчета и комсомолцида се държим нормално като се отстъпва на старите хора в автобуса, на бременните, да не се говори високо, а по улиците и градинките висяха табели не плюите по улиците, не яжде семки, не говорете високо в атобуса, имаше и дневен режим в които учениците от 14 - 16.00 часа нямаха право да излизат на улицата и да да дигат шум, учителите ги проверяваха,спазваха се много неща и ние като ученици роптаехме, няма да забравя когато отмениха баретите в техникума как ги хвърлихме в казана /но това не беше правилно/ а сега по време на тази демокрация няма морал, не знам да ли ви прави впечатление с кадрите които се дават по телевизия, реклами сек,насилие и т.н. в другите държави това не е така,не само правителствата са виновни виновни сме и ние защото искаме да живее без правила и да си правим каквото си поискаме затова децата ще стават груби и невнимателни, затова ще има и катастрофи защото всички се научихме да се държим безпардонно спрямо другите.


Заглавие : Komentar

Автор : Beri

email : stella_beri@abv.bg

Xybavo e!


Заглавие : komentar

Автор : natali

email :

naistina e hubavo ,4e ima  takiva statyi za6toto naistina e polezno da gi 4ete6 i da se opitva6 da se promeni6 za dobro za6toto ve4e sa malko horata deto se darjat naitina kulturno i vazpitano.Naitina horata sa ozlobeni i nikoi ne go interesuva drugiq i iskrenno se nadqvam tova da se promeni.


Заглавие : Коментар

Автор : Цветомир Угрюмов

email : realbelbo@abv.bg

За много неща неща не съм съгласен. Например всеки има право да седи независимо на колко години е. Възрастовата граница и пола не определят кой да седи и кой не. Пример - защо хората които имат коли не ги отстъпят. Да возят възрастните.
Добрите обноски са не винаги правилни според мен. Човек се отнася така както е устроен. Защо да се принизява и да става такъв какъвто не е. Не губи ли не само самоуважението си а и уважението на останалите. Много можем да спорим по този въпрос - аз лично мястото си не го отстъпвам вече никога. Няма нито смисъл нито полза. В крайна сметка аз се чувствам зле.
Добрите обноски са прикритие за страха който повечето изпитват. Страха че няма да ги харесат. Че ще ги изолират.... Грешно - много грешно.


Заглавие : dobrite obnoski

Автор : silvestina

email : silvestina@abv.bg

vinagi sam smqtala 4e s dobroto si povedenie davame primer i na drugite da vidqt dobrite obnoski no uvi tova ne go interesuva vseki.4ovek ako ne nosi dobroto i krasivoto vatre v sebesi nqma da go nameri nikoga kolkoto i da go tarsi.Trqbva da se stremim da davame nai dobroto ot sebesi na okolnite i moje bi sveta 6te stane po krasiv i po dobar.


Заглавие : Благодаря за каченият материал

Автор : Симо

email : moni_005@abv.bg

Евала на човека качил този полезен и приятел лично за мене материал за това, как да се държим. Според мене всички трябва да се опитваме да се държим културно, да мислиме по позитивно да сме оптимисти и да казваме какво то ние на ум, каквото мислим  /в определени граници/.


Заглавие : buona sera

Автор : MARGO

email : MARGOSUGAR@YAHOO.COM

PER VUOI BULGARI!DOVETE ANDARE AL SCUOLA E STUDIARE ,COME SI DEVE COMPORTARE IL UOMO UMANO


Заглавие : хубав материал, някои забележки

Автор : Маги

email :

Благодаря за хубавата статия. Хубаво е да видиш систематизирани и написани някои неща, които се смята, че трябва да знаем едва ли не по рождение. Само не съм съгласна, че жените трябва непременно да носят грим, за да се впишат в обществото, сексистко е това изказване. Също че се вписваш по-трудно, ако говориш малко. Така излиза, че едва ли не няма значение какви безсмислици дърдориш, само и само да ти работи устата, за да се "впишеш" в някаква група. Някой беше казал, че 98% от всичко, което се изговаря всеки ден по света, са безсмислици и ала-бала, и май си е точно така.
С другите неща от статията съм съгласна. Поздрави на автора и коментиращите!


Заглавие : добър материал

Автор : Mima

email : mitka_g@abv.bg

Нямам идея на кого толкова му пречи този комунизъм , социализъм и каквото й да е времето , в което сме живяли, но не мога да се съглася с това напълно отричане на възпитанието по онова време. Не само дисциплина, начин на поведение, обличане, зачитане и уважение между хората всичко това се учеше и се зачиташе не само в дома, на улицата, в семейството. Ако сега Ви харесва днешното поведение на съвременната младеж, която няма елементарна култура на поведение( и за това децата не са виновни, защото те приемат формата на поведение от родителите си, това, което виждат по телевизията, от приятели, в училище) мога само да си мисля, че в днешно време  това тотално отричане на всичко останало от онзи период много пречи на всички ни. Вместо да  обвинявате и да отричате по-добре потърсете начини как да коригираме нещата, а не непрекъснато да си нанасяме обиди, защото това също е начин за добро поведение -  да зачиташ живота и уважаваш другите.  


Заглавие : авфс

Автор : вафс

email : ав

тео е педал.


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!


Заглавие : пллпр

Автор : плрпр

email : iva@abv.bg

Те през комунизма много са зачитали живота,затова са убивали хора  - в Белене и тн.Голямо уважение към живота,няма що!

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЕ

ФОРМАТИРАНЕ:

Забележка: Няма да бъдат допускани нецензурни изказвания!

За нас | Публикувай статия | Рекламна програма | Контакти | Авторски права | Полезни връзки | Новини | Добави в любими

Copyright 2005-2008 Уеб дизайн rVertis. All rights reserved.

Tyxo.bg counter