Необходими документи за ипотечен кредитПри кандидатстване за ипотечен кредит са необходими голям стандартен набор от документи. Банковите институции изискват да се предоставят : документ за самоличност; документи, потвърждаващи източниците на доходи на клиента и неговия официален семеен партньор. Също така се изисква копие на трудов договор, допълнителни споразумения, договор за управление, данъчна декларация, граждански договор, договори за наем; искане и декларации, удостоверение за семейно положение , удостоверение за семейна имуществена общност от Агенцията по вписванията; документи за застраховка живот и др.

Източник: www.euro-commerce.bg виж тук Източник: http://www.eadvise.info