Тухларна фабрика в с. Мирославци работи на пълни обороти



Тухларната фабрика в с. Милославци, община Трън фунционира повече от 60 години. През 1935 г. Николай Гюров - местен предприемач от с. Милославци, построява цех състоящ се от преса, малка рингова пещ и комин за димни газова за производство на керемиди. В годините след края на Втората световна война ринговата пещ се достроява и стартира производство основно на тухли четворки. През 1968 – 1970 г. фабриката основно е реконструирана и модернизирана от Прокомбинат гр. Трън, по-късно преименуван на ДПП „1 ви Май”, а в последствие пререгистрирано в ОБФ „Строймат” – Трън. Строителството е извършено съгласно одобрен проект от бившия Окръжен народен съвет – Перник. Фабриката е специализирана в производството на тухли четворки с капацитет около 1 милион бройки годишно. Работи сезонно – от м.Април до м.Ноември. През 1990 г. ринговата е пещ е модернизирана и разширена, като капацитета на фабриката достига 1.5 млн тухли годишно.

В периода от м.Ноември 2007 до м. Февруари 2008 г. беше извършен основен ремонт и профилактика на машините и съоръженията, с което се цели безпроблемна работа на предприятието. Качеството на тухлата / размери и тегло/ беше подобрено значително, за да се отговори на новите изисквания на пазара. Бяха извършени и промени в организационната структура и управлението. В края на май 2008 общият брой на работещите достигна 35 човека. С цел развитие на производствената дейност през 2008 година, в предприятието бяха направени инвестиции за закупуване на нов колесен багер и самосвал, с което се осигурява непрекъсваемост в процеса на доставка на глина от находището.

Източник: http://www.eadvise.info