Какви картини да изберем?

  Най-евтините разновидности на картините са постерите и плакатите. Следват ги репродукцииите, направени от професионални художници и подписани от тях в долния десен ъгъл. В левия долен ъгъл се отбелязва колко копия са направени и кое от тях по ред е. Най-ценни са оригиналните произведения на изкуството, създадени в един екземпляр.

  Не пренебрегвайте и образците на художествената фотография, които са сложени в рамки и под стъкло, но без пряко съприкосновение. Те са най-подходящи за места, където светлината е по-слаба и дифузна.

 Всеки човек има свой любим цвят. Но имайте предвид, че колкото по-ярък е преобладаващия цвят в картината, толкова по-бързо тя ще ви омръзне. Що се отнася до сюжета на изображението, най-важното е той да не поражда негативни емоции у вас. В стаите може да поставите картини с различни сюжети, докато за кухнята обикновено най-подходящи са натюрмортите.

  Избираики картини за дадено помещение, трябва да вземете предвид неговият стил и предназначение. картините могат да се избират в съответствие с цвета на стените и обстановката, за да хармонизират с нея или да контрастират. Например, картина в класически стил ще се съчетае добре със старинна мебел, но ще внесе дисонанс в стаята, обзаведена в модерен стил. В помещение, стените на което са боядисани в пастелни цветове, добре ще изглеждат и ярките картини и тези с по-приглушен колорит.

  След като изберете картините е необходимо да проверите общото им състояние и дали по тях няма някакви повреди - при наличие на такива, трябва да занесете картината за реставрация.

Рамката

Проверете и състоянието на рамките и дали не се налага някои от тях да се подменят. Новата рамка ще освежи картината, ще й вдъхне нов живот. Но при избора й трябва да спазвате някои правила, защото именно рамката създава общото впечатление за произведението на изкуството:
• картини, нарисувани върху платно се поставят в рамки без стъкла. Платното трябва да бъде добре опънато, за да предпази боята от напукване.
• картината, нарисувана върху хартия е препоръчително да се постави в рамка, с паспарту и под стъкло.
• при скъпите картини е добре да се използва не обикновено стъкло, а стъклопластика, която предпазва от въздействието на слънчевите лъчи.
След като изборът на картините е направен, настъпва най-отговорният момент –

Къде да бъдат поставени?

•окачбането на картините трябва да стане след окончателното разполагане на мебелите.
• преценете коя стена се вижда най-напред при влизане в съответното помещение( оттам трябва да започнете с разположението на картините)
• съществува пряка зависимост между размера на картината и разстоянието, от което трябва тя да се наблюдава. При по-малките картини трябва да има : ност за разглеждане отблизо. Големите картини се възприемат по-добре от дистанция затова трябва да се окачат така, че да се осигури подходящо разстояние между зрителя и картината.
• не трябва да се забравя, че за да се възприема пълноценно картината тя трябва да „диша", т.е. да има достатъчно свободно място около нея. Ако сте решили да поставите няколко картини една до друга, то имайте предвид, че очите ще възприемат композицията като единна цялост. Този ефект ще е печеливш само, когато платната се съчетават добре помежду си. Ако едно от тях се различава по стил и цвят, то ще стане доминиращо и в обкръжението му останалите ще загубят от въздействието си.

Как да постами правилно картината?

На стената:

• подобно на разпределението на мебелите в интериора, които се разполагат в различни стаи и в различни позиции, картините също не трябва да се скупчват на едно място.
• ако на една стена се поставят няколко картини с различна големина, те трябва да се подравнят по една обща линия, която може да минава по горния или долен край на картините или през центъра им. картините с неголеми размери може да се разположат една над друга, като разстоянието между тях трябва да е на нивото на очите.
•при поставяне на картина над диван или кресло внимавайте тя да не пречи на седящия под нея. Съобразете се и с отбарянето на прозореца - крилата му не трябва да закриват или удрят картината.
• не окачвайте картини над нагревателни уреди или радиатори, също и на тези участъци от стените, където пада пряка слънчева светлина.
• картините върху хартия задължително трябва да се поставят на изолирани от влага стени. Допълнителна защита може да бъде поставянето на парченца от коркова тапа на гърба на картината, което ще предпази от пряко съприкосновение със стената и от появата на плесени.
• картините с тежки рамки и стъкло е препоръчително да окачите на два гвоздея, куки или др. подобни. Освен по-голямата стабилност, това обезпечава и безопасността ви, ако картината се откачи от едното закрепване, когато бършете праха по нея.

В помещенията:

За дневната зона е валидно всичко изброено дотук. Но има помещения, към които трябва да се подходи с „особено внимание".
• в кухнята не се препоръчва поставянето на картини, рисувани върху платно. Ако окачите картина, рисувана върху хартия, внимавайте тя да няма пряк досег със стената и да е отдалечена от печката.
• в банята не е уместно да слагате ценни картини, защото те бързо ще се повредят от въздействието на влагата. Ако държите на подобна декорация в банята, по-добре подберете постери, които периодично да подменяте.
• За тесните коридори най-подходящи са неголемите картини. Равняващата линия в този случай задължително трябва да минава по горната част на рамката. Това е особено важно при дълги коридори. Освен картини, в коридорите може да поставите и фотографии в рамки и то без да спазвате установен порядък.
• в работния кабинет подходящо място за окачване на картини е стената срещу бюрото - така по време на кратките прекъсвания на заниманията, работещият ще може да релаксира чрез съзерцаване на любимата си картина. Не пренебрегвайте и стената, която е разположена срещу вратата на кабинета - окачените там картини впечатляват външните посетители. в приемната на лекари, адвокати и т.н. картините трябва да са разположени така, че посетителите да могат да ги разглежат добре.

Осветлението
Светлината е изключително важна за въздействието на картините. Най-подходящото осветление е това, което подчертава картината, което я „изявява" в съответната обстановка. За тази цел са поюходящи „луничките" или малките халоген-ни лампи, единични или няколко на брой, подредени в редица. Тези лампи трябва да са разположени на около половин метър от стената, за да не заслепяват стоящите под тях. Специално предназначени за осветяване на картини са телата, които се закрепват непосредствено на горната част на картината. в този случай трябва да се прецени дали да се монтират една, две или повече лампи в зависимост от големината на картината, защото тя задължително трябва да бъде равномерно осветена. Най-добре е големите картини да бъдат осветени от ляво и от дясно, и отгоре.

Грижи за картините
Най-честите грижи за картините се отнасят до почистването им от прах. Маслените платна в никакъв случай не трябва да се бършат с мокър парцал или с миещи средства. Те трябва да се почистват от прах внимателно с четка от пера. веднъж на шест месеца картината трябва да се сваля от стената и да се почиства гърба й. По-сериозно почистване може да се извърши само от професионален реставратор.                          
Картините, поставени под стъкло, не се нуждаят от специална поддръжка. Достатъчно е да избършете стъклото, но не пръскайте почистващия препарат директно върху него, а почистете с предварително намокрена подходяща мека тъкан.
Източник: http://www.eadvise.info